Om os

Tænketanken Demokratisk Erhverv (The Danish Research Institute for Democratic Businesses) arbejder for at fremme og forene demokratiske virksomheder, så dansk erhvervsliv understøtter et involverende demokrati og bliver løsningen på samtidens økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Det gør vi ved at producere viden, deltage i den offentlige debat og ved at skabe netværk i den erhvervsdemokratiske sektor.

Traditionen for demokratiske virksomheder går langt tilbage i Danmarks historie. Mange danske virksomheder på tværs af brancher styres og ejes forsat demokratisk. De demokratiske virksomheder inkluderer bl.a. andelsbevægelsen, de gensidige virksomheder og kooperativerne.

Demokratiske virksomheder skiller sig ud ved at have et bredt og inkluderende ejerskab og demokratisk kontrol af beslutningsprocesserne, baseret på princippet ”ét medlem, én stemme”.

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder særligt for ejerskab og kontrol blandt medarbejdere, forbrugere, producenter eller virksomheder, der er tæt knyttet til virksomhedens drift eller formål.

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder. Medlemmerne og bestyrelsen sætter den overordnede retning for tænketankens virke.

Tænketanken Demokratisk Erhvervs analyser, anbefalinger mv. er udtryk for sekretariatets faglige vurdering. Tænketanken udtaler sig således på egne vegne, og medlemmerne kan ikke tages til indtægt for Demokratisk Erhvervs analyser og anbefalinger.

Tænketanken Demokratisk Erhvervs analyser, anbefalinger mv. er udtryk for sekretariatets faglige vurdering. Tænketanken udtaler sig således på egne vegne, og medlemmerne kan ikke tages til indtægt for Demokratisk Erhvervs analyser og anbefalinger.

ORGANISATION

BESTYRELSEN (kontakt bedes rettet til formandskabet)

Mike Dranov

Formand, COOP

Helena Reumert Gjerding

Næstformand, Advokatpartnerselskabet & Foldschack

Maj Baltzarsen

Bestyrelsesmedlem, Analyse & Tal

Charlotte Skovgaard

Bestyrelsesmedlem, Merkur Andelskasse

Anders Ehlers

Bestyrelsesmedlem, Elev- og Studenterkooperativet

Susan Münster

Bestyrelsesmedlem, Danske Vandværker

Lars Wallberg

Bestyrelsesmedlem, Velliv Foreningen

Ulf Lund

Bestyrelsesmedlem, Norlys

Ole Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Boligselskabet Sct. Jørgen

Brian Fabricius

Bestyrelsesmedlem, ABF

SEKRETARIATET

Andreas Pinstrup Jørgensen

Direktør for organisation og medlemmer

Magnus Skovrind Pedersen

Direktør for presse og eksterne relationer

Ditte Brøgger

Seniorkonsulent, ph.d

Troels Mandøe Glæsner

Seniorkonsulent

Rasmus Tue Jørgensen

Seniorkonsulent, Erhvervsfremme

Simon Egebæk Eliasson

Seniorkonsulent

Sarah Vestergaard

Juniorkonsulent, Analyse

Jacob Willer Holm

Juniorkonsulent, Viden & Analyse

Dana Elefsen

Juniorkonsulent

Anna Kingo Hansen

Juniorkonsulent

Benjamin Pless

Kontorassistent