Medlemskab

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder. Medlemmernes opbakning er afgørende for, at Demokratisk Erhverv kan arbejde for at skabe en fremtid for demokratiske virksomheder og samfundsnyttig virksomhedsdrift i Danmark.

Demokratisk Erhverv er styret ud fra princippet ”ét medlem, én stemme”. Medlemmerne og bestyrelsen sætter den overordnede retning for tænketankens virke. Demokratisk Erhverv er dog forpligtet på at offentliggøre alle analytiske produkter.

Som medlem af Tænketanken Demokratisk Erhverv holdes man opdateret om, hvad der sker i den erhvervsdemokratiske sektor, man inviteres til flere årlige netværksarrangementer, debatter, konferencer mv., og så bidrager medlemmerne til at fremme den erhvervsdemokratiske sag.

For at høre mere om medlemskab, kontakt andreas@demokratiskerhverv.dk

 

Kontingentsatser 2020

 

Større erhvervsdrivende organisationer 52.500 kr. årligt

≥150 medarbejdere eller ≥1 mia. i omsætning/præmieindtægt
Brancheorganisationer

 

Mellemstore erhvervsdrivende organisationer 10.500 kr. årligt

< 150 medarbejdere

 

Mindre organisationer 5.250 kr. årligt

< 30 medarbejdere

 

Associerede medlemmer 10.500 kr. årligt

 

Rabat for opstartsvirksomheder

Opstartsvirksomheder, der er yngre end 3 år og har op til 5 medarbejdere tilbydes en rabat på 85 pct.. For mindre organisationer er dette 785 kr.

 

Medlemmer