Medlemskab

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder. Medlemmernes opbakning er afgørende for, at Demokratisk Erhverv kan arbejde for at skabe en fremtid for demokratiske virksomheder og samfundsnyttig virksomhedsdrift i Danmark.

Demokratisk Erhverv er styret ud fra princippet ”ét medlem, én stemme”. Medlemmerne og bestyrelsen sætter den overordnede retning for tænketankens virke. Demokratisk Erhverv er dog forpligtet på at offentliggøre alle analytiske produkter.

Som medlem af Tænketanken Demokratisk Erhverv holdes man opdateret om, hvad der sker i den erhvervsdemokratiske sektor, man inviteres til flere årlige netværksarrangementer, debatter, konferencer mv., og så bidrager medlemmerne til at fremme den erhvervsdemokratiske sag.

For at høre mere om medlemskab, kontakt andreas@demokratiskerhverv.dk.

Kontingenter 2022

På Tænketanken Demokratisk Erhvervs generalforsamling 2019 vedtog man at medlemskontingenterne vil blive reguleret med 5% årligt, for at tage højde for den løbende økonomiske udvikling, herunder inflationsregulering.

Nedenfor ses kontingenterne for 2022 med denne regulering.

Større medlemmer:

 • Større erhvervsdrivende organisationer: 57.881 kr.

  ≥150 medarbejdere eller ≥1 mia. i omsætning eller anden regnskabsmæssig størrelse.

 • Brancheorganisationer 57.881 kr.

Mindre medlemmer:

 • Mellemstore erhvervsdrivende organisationer 11.576 kr.

  ≤ 150 medarbejdere.

 • Mindre erhvervsdrivende organisationer 5.788 kr.

  ≤ 30 medarbejdere.

 • Associerede medlemmer 11.576 kr.

  Opstartsvirksomheder, der er yngre end 3 år og har op til 5 medarbejdere tilbydes en rabat på 85 pct.

MEDLEMMER