Medlemskab

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder. Medlemmernes opbakning er afgørende for, at Demokratisk Erhverv kan arbejde for at skabe en fremtid for demokratiske virksomheder og samfundsnyttig virksomhedsdrift i Danmark.

Demokratisk Erhverv er styret ud fra princippet ”ét medlem, én stemme”. Medlemmerne og bestyrelsen sætter den overordnede retning for tænketankens virke. Demokratisk Erhverv er dog forpligtet på at offentliggøre alle analytiske produkter.

Som medlem af Tænketanken Demokratisk Erhverv holdes man opdateret om, hvad der sker i den erhvervsdemokratiske sektor, man inviteres til flere årlige netværksarrangementer, debatter, konferencer mv., og så bidrager medlemmerne til at fremme den erhvervsdemokratiske sag.

For at høre mere om medlemskab, kontakt andreas@demokratiskerhverv.dk.

Kontingenter 2023

På Tænketanken Demokratisk Erhvervs generalforsamling 2019 vedtog man at medlemskontingenterne vil blive reguleret med 5% årligt, for at tage højde for den løbende økonomiske udvikling, herunder inflationsregulering.

Nedenfor ses kontingenterne for 2023 med denne regulering.

Større medlemmer:

Gruppe

2023

Kriterier (toplinje/ansatte)

0. Meget store

123.202 kr.

3 mia. og 600 ansatte

1. Store

99.402 kr.

1 mia. eller 300 ansatte

2. Mellem

74.202 kr.

Over 150 ansatte og brancheorg.

Mindre medlemmer:

Gruppe

2023

Kriterier (toplinje/ansatte)

3. Mindre, Associerede

21.240 kr.

40 ansatte eller over, associerede medlemmer

4. Små

7.220 kr.

Under 40 ansatte

5. Iværksætter*

1.000 kr.

Under 5 årsværk eller under 3 år gammel

NB. Kontingenterne og kriterier forventes korrigeres efter nettoprisindekset. Alle tal afspejler koncernopgørelser for virksomheder ejet af demokratiske virksomheder. Vurderingen tager udgangspunkt i regnskab 2 år bagude. Toplinjeopgørelse varierer fra branche afhængigt af normalen for branchen, dens regulering og stabile udvikling. Ved ændring i kategori, skal kriterierne være opfyldt i et 3-årigt glidende gennemsnit. Ved ekstraordinære begivenheder kan bestyrelsen foretage dispensationer.

*Iværksættermedlemmer vil kunne blive medlemmer uden kontingentbetaling og uden stemmeret ved behandling i bestyrelsen

MEDLEMMER