Medlemskab

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder. Medlemmernes opbakning er afgørende for, at Demokratisk Erhverv kan arbejde for at skabe en fremtid for demokratiske virksomheder og samfundsnyttig virksomhedsdrift i Danmark. 

De direkte medlemmer af Tænketanken Demokratisk Erhverv er alle styret og drevet ud fra princippet ”ét medlem, én stemme”. På samme måde sætter medlemmerne og bestyrelsen den overordnede retning for Tænketankens virke.

Hvad får I ud af medlemskabet?

  • Adgang til unikke netværk, konferencer og kurser skræddersyet til fremtidens demokratiske virksomheder.
  • Dokumentation for styrkerne i de demokratiske virksomheder og produktion af den nyeste viden om erhvervsdemokratiske trends
  • Politisk indflydelse på Christiansborg og den lovgivning, som påvirker hverdagen for demokratiske virksomheder.
  • En klar og stærk stemme i den offentlige debat, som markedsfører værdien af demokratisk ejerskab og udfordrer fordommene 
  • En fokuseret erhvervsdemokratisk samarbejdspartner, der er ekspert og rådgiver i medlemsdemokrati, valgafvikling, kommunikation, iværksætteri og aktivt ejerskab
  • En aktiv rolle i udvikling, samling og udbredelse af demokratiske virksomheder og den demokratiske ejerform

For at høre mere om medlemskab, kontakt adm. direktør Jens Jonatan Steen.

Kontingenter 2023

Større medlemmer:

Gruppe

2023

Kriterier (toplinje/ansatte)

0. Meget store

123.202 kr.

3 mia. og 600 ansatte

1. Store

99.402 kr.

1 mia. eller 300 ansatte

2. Mellem

74.202 kr.

Over 150 ansatte og brancheorg.

Mindre medlemmer:

Gruppe

2023

Kriterier (toplinje/ansatte)

3. Mindre, Associerede

21.240 kr.

40 ansatte eller over, associerede medlemmer

4. Små

7.220 kr.

Under 40 ansatte

5. Iværksætter*

1.000 kr.

Under 5 årsværk eller under 3 år gammel

NB. Kontingenterne og kriterier forventes korrigeres efter nettoprisindekset. Alle tal afspejler koncernopgørelser for virksomheder ejet af demokratiske virksomheder. Vurderingen tager udgangspunkt i regnskab 2 år bagude. Toplinjeopgørelse varierer fra branche afhængigt af normalen for branchen, dens regulering og stabile udvikling. Ved ændring i kategori, skal kriterierne være opfyldt i et 3-årigt glidende gennemsnit. Ved ekstraordinære begivenheder kan bestyrelsen foretage dispensationer.

*Iværksættermedlemmer vil kunne blive medlemmer uden kontingentbetaling og uden stemmeret ved behandling i bestyrelsen

MEDLEMMER