Er trivsel og arbejdsmiljø bedre i demokratiske virksomheder?

Den første store undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder viser, at ansatte i de danske andelsvirksomheder, kooperativer og forbrugerejede virksomheder har bedre psykisk arbejdsmiljø, markant færre længerevarende sygeperioder, bedre ledelse og får mere efteruddannelse sammenlignet med ansatte i andre selskaber.

Tænketanken har i udgivelsen “Arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder” sammenlignet trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser, sygedagpengeopgørelser og deltagelse i voksen- og efteruddannelse i henholdsvis demokratiske og alle øvrige selskaber i Danmark indenfor en lang række brancher. Rapportens store registeranalyse trækker på et forskningssamarbejde mellem Tænketanken Demokratisk Ehrverv og Center for Corporate Governance på CBS. 

På de fleste af områderne, som undersøgelsen behandler, står lønmodtagere i demokratiske virksomheder bedre end ansatte i øvrige selskaber. Det drejer sig om lønmodtagernes vurdering af ledelsen, psykisk arbejdsmiljø, muligheder for efteruddannelse, mindre stress og generel jobtilfreshed  Der er dog enkelte aspekter af det fysiske arbejdsmiljø, hvor demokratiske selskaber har et efterslæb. Det gælder de ansattes vurdering af hvor hårdt arbejdet er og gentagelser i det fysiske arbejde. Men dette afvejes af de ansattes vurdering af sikkerhedskulturen og de markant færre langtidssygemeldinger hos demokratiske virksomheder

Hvis antallet af personer, der langtidssygemeldes i alle landets virksomheder, havde været på niveau med de demokratiske virksomheder i de år, vi har undersøgt, havde der i løbet af et år været over 20.000 færre personer på sygedagpenge. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Tænketanken Demokratisk Erhverv med 3F, HK, DM, PROSA og AKF-Fonden som samarbejdspartnere. Rapportens hovedanalyse er baseret på en omfangsrig registerdataanalyse og trækker på et forskningssamarbejde mellem Tænketanken og Center for Corporate Governance på CBS.

Undersøgelsen indeholder desuden interview med seks virksomheder om deres perspektiv på de forskelle, der er i personaleledelse og forholdene på arbejdspladsen i landets demokratiske virksomheder.

Hovedkonklusioner

De demokratiske virksomheder har – ligesom de fleste danske virksomheder – tilfredse medarbejdere, der er glade for deres job.

De demokratiske virksomheders psykiske arbejdsmiljø adskiller sig positivt fra sammenlignelige virksomheder i Danmark med andre ejere på en lang række forhold. Særligt er der en større gruppe af medarbejdere i demokratiske virksomheder, der er meget tilfredse med deres job end i sammenlignelige virksomheder med andre ejere. Og på ingen af de undersøgte parametre for psykisk arbejdsmiljø er de demokratiske virksomheder dårligere end øvrige virksomheder

Det fysiske arbejdsmiljø i demokratiske virksomheder er på de fleste forhold som i øvrige virksomheder. På to parametre er det fysiske arbejdsmiljø en smule dårligere i demokratiske virksomheder end i øvrige virksomheder, når der tages højde for baggrundsvariable. På ét parameter er det fysiske arbejdsmiljø bedre.

Der er markant færre langtidssygemeldinger i demokratiske virksomheder end i sammenlignelige virksomheder med andre ejere. Det er særligt arbejdsforholdene for medarbejderne i manuelle fag, at langtidssygemeldingerne er markant færre

Video og lyd om udgivelsen

Relaterede opslag: