Finanslov 23: Nu skal landets demokratiske virksomheder sikres bedre vilkår

I sommer konkluderede en ekspertarbejdsgruppe, at vidensgrundlaget og rammevilkårene for demokratiske selskaber i dagens Danmark på en række afgørende punkter er utilstrækkelige. Konsekvensen er, at demokratiske virksomheder oplever dårligere vilkår end andre virksomheder.

Nu har regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2023 sat penge af til opfølgning på de anbefalinger, som ekspertarbejdsgruppen præsenterede.

”Det er første store skridt mod at sikre bedre vilkår for landets demokratiske virksomheder. Det er en rigtig god nyhed for de demokratiske selskaber, der oplever manglende viden i erhvervsfremmesystemet og bøvler med forældede regler. Men det er også en god nyhed for hele Danmark, da den erhvervsdemokratiske sektor kan gøre endnu større gavn for samfundet,” udtaler direktør for Tænketanken Demokratisk Erhverv, Magnus Skovrind Pedersen.

Der er afsat 22 mio. kr. til formålet, og regeringen forpligter sig til at have et oplæg parat til videre drøftelse med partierne senest medio 2023.

”Der sættes nu en deadline for regeringens næste skridt, og der afsættes et minimusbeløb med henblik på at sikre fremdrift. Vi håber, at alle partier indkaldes til drøftelser om den endelige aftale og realisering af ekspertarbejdsgruppens anbefalinger,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

OM EKSPERTARBEJDSGRUPPEN:

Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat i 2021 og består af 18 repræsentanter for virksomheder, organisationer, fagbevægelsen og foreninger samt videnspersoner fra forskningsverdenen.

Gruppen har arbejdet henimod at sikre, at demokratiske virksomheder ligestilles med øvrige virksomhedstyper. I dag er mere end hver 20. erhvervsaktive dansker ansat i en demokratisk virksomhed og næsten hver 10. krone omsættes via demokratiske virksomheder. Alligevel er der et begrænset kendskab til virksomhedsformen i erhversfremmesystemet.

De ni anbefalinger fra den samlede rapport er:

  1. Mere viden om og bedre kendskab til demokratiske virksomheder
  2. Bedre mulighed for aktivsikring
  3. Bedre mulighed for omdannelse til en demokratisk virksomhed
  4. Forbedring af demokratiske virksomheders muligheder for at kommunikere med deres ejere (medlemmer)
  5. Udarbejdelse af anbefalinger for god ledelse for demokratiske virksomheder
  6. Forbedring af finansieringsmulighederne for demokratiske virksomheder
  7. Bedre mulighed for generationsskifte til medarbejderejede virksomheder
  8. Enklere og klarere mulighed for medarbejdereje af demokratiske virksomheder
  9. Bedre mulighed for grøn omstilling

Relaterede opslag: