Medlemmerne har store ambitioner for Tænketanken

På årets generalforsamling d. 10. maj 2023 bekræftede medlemmerne deres engagement og ønske om udvikling af Tænketanken Demokratisk Erhverv. Desuden blev nye kræfter valgt til Tænketankens bestyrelse.

Formand for Tænketanken, Mike Dranov, var klar i mælet i sin beretning på årets generalforsamling: “Der er store forventninger til demokratiske virksomheder, og der har aldrig været mere  brug for Tænketanken end nu”

Ordene og ambitionerne blev fulgt op af medlemmerne, der bekræftede beslutningen om at øge kontingentsatserne og dermed deres engagement i Tænketanken.

Sund økonomi og flere medlemmer

Tænketankens sekretariat kunne præsentere positiv fremgang for de nye værditilbud frem mod 2025. På den baggrund blev forslaget til at fortsætte udviklingen af kontingenterne frem mod 2025 bekræftet på generalforsamlingen. Det betyder, at Tænketanken kan levere en stabil og langsigtet indsats de kommende år, sideløbende med en styrket rekruttering af nye medlemsorganisationer.

Nye kræfter i bestyrelsen

På generalforsamlingen sagde vi tak for indsatsen til Iben Koch (UBS Bolig), Jens Stenbæk (Andel) og Gunnar Hansen (GF Forsikring) i Tænketankens bestyrelse, da de havde valgt ikke at genopstille. De er alle bestyrelsesmedlemmer, der har betydet meget for tænketankens udvikling og flere har været med helt fra stiftelsen. Tak til dem alle for deres store erhvervsdemokratiske indsats.

Samtidig er der kommet nye kræfter til i tænketankens bestyrelse. Bestyrelsen er repræsenteret på nedenstående billede: Anders Ehlers, Susan Münster, Ole Nielsen, Helena Gjerding, Lars Wallberg, Louise Mogensen, Ulf Lund, Charlotte Skovgaard og Mike Dranov.

Ind kommer:

Ulf Lund (direktør, Nordlys)

Ole Nielsen (adm. direktør, Boligselskabet Sct. Jørgen)

Lars Wallberg (adm. direktør, Velliv Foreningen).

De fik genvalg: 

Susan Münster (direktør, Danske Vandværker)

Charlotte Skovgaard (adm. direktør, Merkur Andelskasse)

Herudover består bestyrelsen af:

Helena Gjerding (partner, Kontra Advokater)

Maj Baltzarsen (partner, Analyse og Tal)

Anders Ehlers (ESK)

Næstformand Louise Mogensen (direktør, Forenet Kredit)

Formand Mike Dranov (direktør, Coop amba)

____

Ulf Lund er direktør for Stakeholder Relations i det kundeejede energi- og teleselskab Norlys.

Han udtaler følgende: “Norlys er født ud af andelstanken, så det demokratiske ejerskab er en rodfæstet del af vores DNA. Jeg glæder mig måske allermest til at bidrage til fortællingen om de demokratiske virksomheders afgørende samfundsrolle”.

Lars Wallberg er administrerende direktør i Velliv Foreningen, der ejer det kundeejede pensionsselskab Velliv.

Han udtaler: “Jeg har været direktør for Velliv Foreningen i den periode, hvor Velliv er overgået til et 100% kundeejet selskab. Mine erfaringer har bekræftet mig i, at man kan kombinere en demokratisk styringsmodel med kommerciel succes og samtidig løfte et samfundsansvar. De erfaringer glæder jeg mig til at bidrage med i Demokratisk Erhvervs bestyrelse.”

Ole Nielsen er administrerende direktør i Boligselskabet Sct. Jørgen.

Han udtaler:”I den almene boligsektor har vi et stærkt forgrenet medlemsdemokrati. Erfaringerne fra det glæder jeg mig til at bringe i spil i Demokratisk Erhvervs bestyrelse. Samtidig kan vi blive endnu stærkere ved at sparre med hinanden på tværs af sektorer. Det ser jeg frem til”

Relaterede opslag: