Anbefalinger fra regeringens ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder

Overblik

Pressemeddelelse

Danmark skal være et foregangsland for demokratiske virksomheder

Regeringens ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder fremlægger i dag deres anbefalinger til, hvordan virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere kan få en større rolle i det danske samfund.

Virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere har i generationer spillet en vigtig rolle i det danske samfund, og de rummer et stort potentiale, som det er vigtigt, at Danmark får gavn af. Derfor nedsatte regeringen og dens støttepartier sidste år Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder. Det skete med opbakning fra V, K og DF.

”I Tænketanken Demokratisk Erhverv er vi meget glade for, at arbejdsgivere, fagforbund, forskere og den erhvervsdemokratiske sektor er blevet enige om, hvor det er vigtigt at sætte ind for at fremme etableringen og udviklingen af demokratiske virksomheder i Danmark,” siger Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv og medlem af Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder.

Danmark har mistet førertrøjen

Andelsvirksomheder i landbruget har i generationer sikret Danmark en position som foregangsland inden for fødevareproduktion. Demokratiske virksomheder har også vist deres styrke inden for vigtige sektorer som bank, forsikring og pension, vand- og energiforsyning, detailhandel og på boligområdet, men der etableres næsten ingen nye demokratiske virksomheder.

“Danmark var engang et erhvervsdemokratisk foregangsland. Den position har Sverige og England overtaget, men med ekspertarbejdsgruppens klare anbefalinger har regeringen og det store erhvervsdemokratiske flertal i Folketinget fået et springbræt til at vende udviklingen og bringe Danmark tilbage i førertrøjen,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

Anbefalingerne afleveres til Erhvervsministeren i dag kl. 11.30. 

Sammenfatning af anbefalingerne:

Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder har set på adgangen til rådgivning, finansiering og andre barrierer for at etablere og udvikle demokratiske virksomheder.

Viden og kendskab til demokratiske virksomheder skal styrkes i Erhvervsfremmesystemet og blandt private rådgivere, så demokratiske iværksættere får bedre adgang til vejledning. Demokratiske virksomheder skal prioriteres højere i uddannelsessystemet, og der skal sættes flere midler af til forskning.

Ny ejer-model skal gøre det muligt at overdrage en virksomhed til medarbejderne på samme skattemæssige vilkår, som gælder ved familieoverdragelse af virksomheder.

Finansieringsmulighederne skal forbedres, så demokratiske virksomheder sidestilles med andre virksomhedsformer, både i forbindelse med etablering og udvikling af virksomheden. I den forbindelse er det afgørende, at kendskabet til demokratiske virksomheder styrkes i pengeinstitutter, og Vækstfonden skal prioritere midler til demokratiske virksomheder.

Ny komité skal udarbejde anbefalinger om god ledelse i demokratiske virksomheder, ligesom der er udarbejdet anbefalinger for børsnoterede og fondsejede virksomheder. Anbefalingerne skal sikre, at ledelsen tager ejerskab for den demokratiske virksomhedskultur. Transparente valg- og beslutningsstrukturer er vigtige for demokratiske virksomheders legitimitet.

Demokratiske virksomheder skal have bedre muligheder for at kommunikere med deres medlemmer. Forankringen af virksomhedernes demokratiske struktur er afhængig af, at medlemmerne har et højt kendskab til deres rettigheder og muligheder for indflydelse. Fortolkningen af lovgivningen udgør imidlertid en barriere for, at forbruger- og foreningsejede virksomheder kan kontakte deres medlemmer. Det rammer især demokratiske virksomheder inden for finans, elforsyning og det almene boligområde.

Fakta om demokratiske virksomheder

Mere end 20.000 virksomheder i Danmark er ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere. De tegner sig for næsten 10 % af omsætningen i dansk økonomi og løfter vigtige samfundsopgaver inden for finans, forsyning, fødevareproduktion, detailhandel og boligområdet.

Fakta om Tænketanken Demokratisk Erhverv

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at fremme og forene demokratiske virksomheder, så dansk erhvervsliv understøtter et involverende demokrati og bliver løsningen på samtidens økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Det sker ved at producere viden, deltage i den offentlige debat og skabe netværk i den erhvervsdemokratiske sektor.

Kontakt:

Jens Jonatan Steen, administrerende direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv.

jens.jonatan@demokratiskerhverv.dk
52 24 08 87

Download eksperarbejdsgruppens anbefalinger

Video og lyd om udgivelsen

Relaterede opslag: