Rapport: Kom tæt på medlemsdemokratiet i danske virksomheder 2022

Overblik

Pressemeddelelse

Danskerne bruger ikke deres ret til indflydelse i demokratiske virksomheder

Næsten alle voksne danskere er medejere af virksomheder inden for bank, pension, forsikring, andels- og lejeboliger, forsyning og detailhandel mv., men mange er ikke klar over det, og kun få benytter deres ret til at være med til at bestemme. Det viser den første store undersøgelse af danskernes opfattelse af demokratiske virksomheder, som Tænketanken Demokratisk Erhverv præsenterer på en stor konference 10. maj 2022.

Over halvdelen af danskerne kender intet eller meget lidt til de demokratiske virksomheder, og det er kun cirka halvdelen af dem, der ved, at de er medejer eller medlem af en demokratisk virksomhed, som har brugt deres ret til at være med til at bestemme.

”Danskerne ejer en stor del af Danmarks virksomheder, men alt for få er klar over det. Det er ikke bare et problem for de demokratiske virksomheder. Det er et problem for demokratiet i Danmark. De demokratiske virksomheder er meget opmærksomme på denne udfordring og arbejder målrettet på at udbrede kendskabet og styrke danskernes engagement,” siger Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv.

Medejerskab og indflydelse skaber tillid

Danskerne, der kender til deres medejerskab og muligheder for at opnå indflydelse, har generelt en positiv opfattelse af demokratiske virksomheder, og dem, der benytter mulighederne for indflydelse, er særlig positive. Det kommer til udtryk i deres opfattelse af virksomhedernes konkurrencekraft, ydelser og produktkvalitet og i deres vurdering af virksomhedernes bidrag til samfundet.

”Kunderne stiller nye krav til de virksomheder, som de handler i. Her er medejerskab et afgørende parameter, som træder mere og mere frem. Medejerskabet øger tilliden til, at man ikke bliver snydt, og at virksomheden agerer ansvarligt, når man ved, at den er styret og ejet af folk som dem selv,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

Gør det nemmere at få indflydelse

Omkring hver tredje danske forbruger foretrækker at benytte en demokratisk virksomhed, frem for en virksomhed, der ikke er demokratisk styret eller ejet. 25% af danskerne er så glade for deres demokratiske leverandører, at prisen ikke er afgørende. De betaler gerne ekstra for at benytte virksomheder, hvor de er medejere og kan være med til at bestemme.

“Der er et enormt potentiale i medejereffekten for de demokratiske virksomheder. Det kan virksomhederne indfri ved at synliggøre den demokratiske indflydelse og f.eks. give mulighed for at stemme om mere og udvikle digitale løsninger til at styrke medlemmernes engagement,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

Hovedkonklusioner

På baggrund af rapporten fremstår behov for initiativer på tre områder:

Demokratisk dannelse i medlemsdemokratiet

At demokratiske virksomheder støtter en ny generation af danskere i demokratisk dannelse gennem viden om og inddragelse i medlemsdemokratiet.

Mere åbenhed og medlemsindflydelse

At demokratiske virksomheder orienterer sig mod mere åbenhed og direkte medlemsindflydelse i organisationerne.

Styrkelse og udvikling af medlemskommunikationen

At demokratiske virksomheder styrker og udvikler medlemskommunikationen, så medlemmerne kender til deres ejerskab og muligheder for medbestemmelse.

Centrale figurer fra udgivelsen


Download hele rapporten


Download kort version

Video og lyd om udgivelsen

Acceptér venligst statistikker, markedsføring cookies for at loade denne video.

Relaterede opslag: