Bred politisk støtte til anbefalinger, der skal fremme demokratiske virksomheder

En ny undersøgelse foretaget af Tænketanken Demokratisk Erhverv viser, at politikere på tværs af røde, blå, gamle og nye partier støtter op om anbefalinger, der skal gøre Danmark til et erhvervsdemokratisk foregangsland. Tænketanken glæder sig over opbakningen og fokuserer nu arbejdet på at veksle den politiske velvilje til konkrete forandringer, når det nye folketing er på plads.

Inden sommerferien præsenterede ekspertarbejdsgruppen for demokratiske virksomheder en dybdegående analyse af erhvervsdemokratiets tilstand i Danmark. Konklusionen peger på åbenlyse barrierer og vanskeligheder for demokratiske selskaber i Danmark. Samtidig påpeger rapporten, at Danmark er sakket bagud i forhold til andre lande, når det kommer til oprettelse af andels-, medlems- og medarbejderejede virksomheder.

LÆS rapporten og uddybning af anbefalingerne

Politikerne lytter til erhvervsdemokratiske eksperter

Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat af den socialdemokratiske regering med støtte fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Nedsættelsen af en arbejdsgruppe, kommission eller udvalg er imidlertid langt fra ensbetydende med, at politikerne i sidste ende følger de råd, som eksperterne fremlægger.

Men en ny undersøgelse foretaget af Tænketanken Demokratisk Erhverv viser, at der er bred politisk opbakning til hver af de anbefalinger, der har til formål at fjerne barrierer for demokratiske virksomheder, øge kendskab og forløse potentialet i demokratisk iværksætteri og omstilling af ejerformer.

Stor politisk opbakning til alle anbefalinger

Undersøgelsen er foretaget blandt politikere, der har beskæftiget sig med den erhvervsdemokratiske dagsorden i lovgivningsarbejdet de seneste år. Bertel Haarder (V) Henrik Møller (A) Mona Juul (C) Lisbeth Bech-Nielsen (F) Hans Kristian Skibby (Æ) Katrine Olldag (B) Uffe Elbæk (Å) Victoria Velasquez (Ø) deltager i undersøgelsen.

Besvarelserne fra politikerne viser, at samtlige anbefalinger nyder opbakning på tværs af de adspurgte ordførere. Otte anbefalinger har opbakning fra alle deltagere. Èn anbefaling har opbakning fra alle bortset fra én deltager. Dermed er konklusionen, at der er bred politisk opbakning til de konkrete anbefalinger og den erhvervsdemokratiske sag.

LÆS også “Bred alliance af partier: Demokratiske virksomheder kan løse nutidens kriser”

Ifølge Tænketanken Demokratisk Erhverv viser undersøgelsen et folkestyre, der kan stå sammen om en vigtig sag i en tid, der ellers er præget af politisk strid og hårde skillelinjer:

”I Tænketanken Demokratisk Erhverv sætter vi stor pris på den brede politiske opbakning til de konkrete forslag, der skal fremme etableringen og udviklingen af demokratiske virksomheder i Danmark. Vores opgave efter valget bliver at holde politikerne til ilden og øge forståelsen af, hvor vigtige demokratiske virksomheder er, når krisen kradser” siger Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv.

Politikere står sammen om den erhvervsdemokratiske dagsorden

Flere af politikerne i undersøgelsen har også knyttet en kommentar til arbejdet for at fremme erhvervsdemokratiet i Danmark.

“I mere end 150 år har andelsforeninger, brugsforeninger, kundeejede og forbrugerejede virksomheder præget Danmark. Jeg vil gøre mit for, at den brede politiske opbakning til sagen bliver vekslet til konkrete ændringer, der kan gøre Danmark til et erhvervsdemokratisk foregangsland igen,” siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er erhvervsordfører for SF.

Det var Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti, der sammen med kolleger fra blå blok præsenterede forslaget om at nedsætte et ekspertudvalg, der skulle undersøge den demokratiske sektor og komme med anbefalinger. Hun ønsker, at anbefalingerne bliver gennemført, så Danmark igen kan blive et erhvervsdemokratisk foregangsland.

”Vi har rigtig meget brug for, at der bliver startet nye virksomheder. På det erhvervsdemokratiske område halter vi bagefter. Så jeg håber, vi kan få lavet nogle ændringer, der betyder, at fx andels- og medlemsejede virksomheder bliver ligestillet med andre i forhold til beskatning, muligheden for at skaffe kapital og få generel rådgivning,” siger Mona Juul, der er erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Socialdemokraterne har regeringsmagten – I hvert fald indtil på tirsdag – og beskæftigelsesordføren fra det gamle arbejderparti er klar i sin holdning: ”Andelsbevægelsen og kooperativer er en del af vores samfunds DNA. Desværre er lovgivningsrammerne ikke gode nok i dag. Derfor skal vi føre anbefalingerne ud i livet, så den erhvervsdemokratiske bevægelse kan få et rygstød til gavn for det danske samfund,” siger Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller.

Samme toner kommer også fra et af de nye partier, der er på vej i Folketinget:

”Hvis man måler på værdiskabelsen af demokratiske virksomheder og ser på, hvor mange arbejdspladser de skaber, og hvor godt de står imod krisetider, så giver det god mening at understøtte dem og fjerne de barrierer, der holder dem tilbage,” udtaler Hans Kristian Skibby, der er tidligere erhvervsordfører for DF, og som nu er medlem af Danmarksdemokraterne.

Bertel Haarder stopper i Folketinget efter at have været folkevalgt siden 1973. Særligt i de sidste år af hans karriere, har han arbejdet for at give den erhvervsdemokratiske dagsorden en renæssance:

“Min besked til det nye folketing er, at de skal realisere de anbefalinger, som ekspertgruppen har afleveret og dermed give et tiltrængt rygstød til de demokratiske selskaber i Danmark. Vi har sået et frø, nu skal de nye høste,” siger Bertel Haarder fra Venstre.

Relaterede opslag: