Flere i Danmark skal være iværksættere og medejere – Demokratisk iværksætterudspil

Der skal sættes blus på demokratisk iværksætteri. 

Det mener FH, DM, Landdistrikternes Fællesråd og Kooperationen og Tænketanken Demokratisk Erhverv, der er gået sammen om et udspil rettet mod iværksætteriforhandlingerne. 

Udspillet dokumenterer udfordringerne for demokratiske iværksættere, forklarer potentialer og beskriver mulige løsninger. 

Mere diversitet = flere iværksættere

Forskning og målinger peger på, at et større fokus på demokratisk iværksætteri vil kunne udvide kredsen af mulige iværksættere – og med en vis sandsynlighed bane vejen for, at flere kvinder går iværksættervejen.

Blandt andet derfor anbefales det at oprette puljee til demokratiske iværksættere og et måltal for andelen af nystartede, demokratiske selskaber

Lige skattevilkår for ejerskifte til medarbejder-eje

Desuden anbefaler parterne bag udspillet at udvide mulighederne for at gør medarbejdere til medejere. Medarbejdere bør tænkes ind som en faktor og en løsning i forhold til de virksomheder, der står overfor et ejerskift. Det gøres helt konkret ved at ligestille skattevilkårene for generationsskifte til medarbejdereje med ejerskifte til fx familie eller til erhvervsdrivende fonde.e

Udspillet er rettet mod iværksætteriforhandlingerne og er sendt til Erhvervsministeriet, til folketingets partier og er beskrevet i medierne her

Vigtige tal og intiativer:
   1. Udspillet viser, at kun cirka en halv procent af nystartede virksomheder er demokratiske, mens nuværende demokratiske virksomheder i dag står for knap 10% af danske virksomheders omsætning.
   2. Desuden peger indikationer fra en række større projekt- og inkubatorforløb på, at et yderligere fokus på etablering af demokratiske virksomheder kan udvide feltet og diversiteten blandt iværksætter. Opsamling viser nemlig, at 61 pct af ansøgerne og 65 pct af deltagerne i forløbene var kvinder. Blandt nuværende iværksættere er kun 27 pct. kvinder.
   3. I UK er der skabt snart 2000 nye medarbejderejede virksomheder og over 300.000 nye ejere på få år. Det skyldes en fokuseret indsats og gunstige skattevilkår. En lignende model vil skabe grobund for (mere) produktive virksomheder i Danmark. Langt flere danskere vil få hånden på kogepladen, en helt ny købergruppe vil opstå som aftager af danske virksomheder. Frugtbare ejerskifter til medarbejdereje vil kunne stimulere entreprenante kompetencer hos danske lønmodtagere og fjerne barrierer. Dette er i tråd med konklusioner fra udenlandsk forskning, der peger på, at et ejerskifte til medarbejdereje gør virksomhederne mere innovative. 

  Relaterede opslag: