Nyhedsbrev april: danskerne går til valg

Om det gælder pensionsopsparing, forsikringer, dagligvarer eller opsparinger.
Næsten alle voksne danskere er på den ene eller anden måde stemmeberettiget
ved valg i demokratiske virksomheder. Her har de muligheden for at få afgørende
indflydelse på de områder, der påvirker deres daglige liv allermest.

Vi har kigget på tallene for 2024, og alene i år har danskerne samlet 3,5 mio.
muligheder for at vælge, hvem der skal repræsentere dem i bestyrelser og
repræsentantskaber. Det er her, den demokratiske del af erhvervslivet virkelig spiller
med demokratimusklerne.

Demokratisk erhverv står for 10% af omsætningen i dansk erhvervsliv, og berører
samtlige danskeres tilværelser.

Alligevel er det kun omkring hver tiende af de stemmeberettigede, der når til
valgurnerne. Det skyldes blandt andet manglende kendskab til muligheden for at gå
til valg. De demokratiske virksomheders muligheder for at oplyse om deres arbejde
har også været ekstremt begrænset, men her er der forandring på vej. I december
indgik partierne på Christiansborg en bred aftale om at forbedre forholdene for de
demokratiske virksomheder. Her er det vigtigt, at de juridiske barrierer, der har stået
i vejen for, at de demokratiske virksomheder – særligt i den finansielle sektor – kan
kontakte deres medlemmer er ved at blive afskaffet. Det tiltag har Tænketanken
Demokratisk Erhverv arbejdet for i flere år og vil nu bringe helt over målstregen.

Når vi taler om valg til bestyrelser og repræsentantskaber, kan vi heller ikke undgå
at tale om diversitet. Det er nemlig afgørende for at også erhvervsdemokratiet bliver
repræsentativt, at vi sørger for at få flere kvinder og ikke mindst flere unge – i
bestyrelserne.

I Tænketanken Demokratisk Erhverv har vi kæmpeprojektet Demokratisk TalentLab
med over 300 tilmeldte unge, der enten sidder i demokratiske bestyrelser eller står
lige på tærsklen til at stille op.

I dette nyhedsbrev kan du læse om det nye spændende Erhvervsdemokratisk
Topmøde, vi holder til maj. Du kan læse et interview med Anna Elisabeth Lotz fra
Velliv Foreningen om deres netop afholdte valg. Og så kan du læse mere om,
hvordan Demokratisk TalentLab inviterer de unge indenfor i de demokratiske
bestyrelser og repræsentantskaber.
Tak for, at du læser med! 

Jens Jonatan Steen
Administrerende direktør i Tænketanken
Demokratisk Erhverv

Ca. 2 millioner

kunder kan i 2024 stemme ved
valg i deres lokale Coop-butik

700.000

pensionskunder kan stemme ved valg til Velliv Foreningen, P+ og AP pension i 2024.

600.000

forsikringskunder har i kraft af deres medlemskab i GF Forsikring, LB Foreningen, Tryghedsgruppen stemmeret ved valg i 2024. 

88.000

andelshavere fra Faxe, Køge, Ringsted og Vordingborg kommune kunne stemme ved valg i Andel frem til 25. marts

Alle tal er baseret på et kvalificeret overslag fra Tænketanken Demokratisk Erhverv

Som noget nyt slår Tænketanken Demokratisk Erhverv i år dørene op for et topmøde, der vil tage det demokratiske ejerskab under kærlig og kritisk behandling. Vil vi analysere udviklingen, stille de svære spørgsmål og diskutere, hvordan vi kan gøre demokratiske virksomheder stærkere. 

I år kan du blandt andet møde chefredaktør Niels Lunde fra Dagbladet Børsen, administrerende direktør Kim Kehlet Johansen fra Velliv, Anders Jensen fra Nykredit, politisk ordfører Pelle Dragsted fra Enhedslisten, erhvervskommentator Søren Linding fra JP Finans, Bertel Haarder fra Venstre, Simon Kollerup fra Socialdemokratiet, tænketankens egne eksperter – og mange flere. 

Topmødet afholdes den 14. maj på Amerika Plads 15 i Københavns nordhavnskvarter fra kl.13.00-17.00.

Link til begivenhed

“Vi fokuserer på kandidaterne. Det giver allermest engagement”

Kandidattests, webinarer og sociale medier. I Velliv Foreningen har de netop afholdt valg, og har især gjort en indsats for at hjælpe kandidaterne – det er nemlig dem, der kan engagere medlemmerne.

“Vi er jo kedelige,” siger Anna Elisabeth Lotz, chef for medlemmer og administration i Velliv Foreningen leende og fortsætter: 

”Det er foreninger jo, og det er okay. Det er kandidaterne, der er spændende. Jeg bliver vildt inspireret, når jeg ser vores kandidater og hvor kreative og engagerede de er.” 

Udover et kandidatkit med logoer og billeder, har de opstillede til valg i Velliv Foreningen også været til et skræddersyet webinar om at føre kampagne. Og det var vigtigt, at webinaret var tilpasset dem, fortæller Anna Elisabeth Lotz, for når man stiller op til valg i Velliv Foreningen, er der udfordringer og begrænsninger, som ikke findes andre steder.

“Kandidaterne ved ikke, hvem der er stemmeberettigede. Hvor man har sin pension er jo en personlig oplysning, som vi ikke kan give videre.” 

Og så har foreningen for første gang i år brugt kandidattests, så medlemmerne har kunnet afprøve, hvilke af kandidaterne de deler holdninger med. Men sådanne tests har også et andet formål: 

“I testformatet kan vi snige en masse oplysninger ind om, hvad Velliv Foreningen laver, så vi bruger dem også som informationskampagne,” siger Lotz. 

Kommunikerer målrettet unge 

Kønsfordelingen blandt de valgte i Velliv Foreningen ser noget anderledes ud end blandt de opstillede, med et klart flertal af valgte kvinder. Man kunne næsten foranlediges til at tro, at der var blevet gjort en særlig indsats for at få valgt flere kvinder ind. 

“Nul og nix. Vi har ikke gjort noget som helst for det,” siger Anna Elisabeth Lotz og ler. “Det er på en måde tippet over i forhold til kønsfordelingen blandt medlemmerne, men jeg tror på, at det uanset køn er de bedste kandidater, der er valgt.” 

Men et andet sted lægger Velliv Foreningen en særlig indsats for at øge diversiteten: alder. Gennemsnitsalderen i repræsentantskabet er væsentligt højere end blandt pensionskunderne. 

“Det ville nok ikke være troværdigt, hvis man lige pludseligt så os på Snapchat og TikTok”

Det er notorisk svært at engagere unge i pensionsanliggender, så Velliv Foreningen har sat ekstra fokus på tiltag, som er relevante for de unge lige nu – bl.a. et initiativ, der skal få unge godt ind på arbejdsmarkedet og forebygge stress blandt unge førstegangsansatte. Og så har Velliv Foreningen udnyttet muligheden for at kommunikere på sociale medier som forening – men især gennem de opstillede kandidater. 

“Det ville nok ikke være troværdigt, hvis man lige pludseligt så os på Snapchat og TikTok,” siger Lotz. 

“Men vi har prøvet at kommunikere i nogle anderledes formater og lavet mere video i korte formater, og så kan vi se, at langt størstedelen af vores medlemmer er på LinkedIn – pudsigt nok. Så der prøver vi også at nå de unge medlemmer.” 

Digitalt valg 

En stemmeprocent på mellem 10 og 15 procent var målsætningen. 

“Så ved man i hvert fald, at det ikke var tilfældigheder, der afgjorde, hvem der blev valgt, men er udtryk for medlemmernes ønske,” siger Anna Elisabeth Lotz. 

Foreningen endte med en stemmeprocent på 9,4 procent. Resultatet kan delvist forklares med, at Velliv Foreningen står midt i en overgang til rent digitale valg – men ellers kan man kun gætte på årsagen, forklarer Anna Elisabeth Lotz. For er en høj stemmeprocent overhovedet et mål i sig selv? 

“Hvis der skal være rigtig meget rav i den, for at man får en høj stemmeprocent, så er stemmeprocenten jo udtryk for noget helt andet, end det vi ønsker. Det er en ret vigtig nuance at have med. Alt andet lige er det jo dejligt, når folk engagerer sig.” 

Velliv Foreningen er med i et projekt i Tænketanken Demokratisk Erhverv, der skal gøre os klogere på medlemmernes engagement i erhvervsdemokratiet.

Demokratisk TalentLab: De unge skal tage magten

Hvis vi også vil have et stærkt erhvervsdemokrati om 20 år, begynder arbejdet i dag.


Demokratisk TalentLab er Tænketanken Demokratisk Erhvervs flagskibsprojekt.
Projektet består på den ene side af en indsats for at hjælpe flere unge (20-
40årige) med at få øjnene op for de muligheder, der er i bestyrelses og
repræsentantskabsarbejdet, og hjælpe dem med at tage de første skridt mod at
blive valgt ind – og på den anden side af et netværk for yngre medlemsvalgte, hvor
dybt engagerede og talentfulde unge, der er valgt ind i en lang række virksomheder
støtter og sparrer med hinanden.


Hold øje med kommende events på Talentlab.dk.


Vi glæder os eksempelvis meget til 18. april Talk om Unge og Magt med Manila
Ghafuri
forperson i Rapolitics og vinder af Menneskerettighedsprisen
2022, Christoph Ellersgaard lektor på CBS, og arbejder med kortlægning af den
danske magtelite.
Moderator: Marek Azoulay.
23. april holder vi workshop med Talerskolen Røst i Aarhus. Røst klæder deltagerne
på til at bruge deres stemme, tage ordet og brænde igennem.

Begge disse events er åbne for alle.

Relaterede opslag: