Analyse: Ownership and Banking – The cooperative difference

Overblik

Pressemeddelelse

I denne rapport fra CBS undersøger Associate Professor Thomas Poulsen fra CBS sammen med Analysekonsulent Troels Mandøe Glæsner fra Tænketanken Demokratisk Erhverv, hvordan demokratisk ejede banker adskiller sig fra banker med andre ejerformer på en række relevante parametre.

Rapporten er inspireret af en rapport fra den britiske forening Building Societies Association (BSA), som konkluderer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i samarbejde med YouGov, at ansatte i demokratisk ejede banker ”sætter deres kunder, som også er deres medlemmer, først”, og at ”medlemsejerskabet og den organisationskultur, der følger heraf, kan føre til betydelige forskelle for kunderne”, der ofte indebærer ”højere standarder i service og adfærd” (BSA, 2017: 12). 

De resultater, der præsenteres i denne rapport, indikerer, at noget lignende gør sig gældende i danske banker med demokratisk ejerskab. Definitionen af demokratisk ejerskab følger den fra Tænketankens Demokratisk Erhvervs rapport fra tidligere i år.

Hovedkonklusioner

Om demokratisk ejede banker i Danmark:

Demokratisk ejede banker har mindre fokus på profit maksimering, selvom flere end halvdelen af de ansatte stadigvæk anser dette for bankens hovedformål.

Banker med demokratisk ejerskab fordeler den skabte værdi anderledes. Ejerne modtager mindre end i øvrige banker, kunderne modtager mere, og det gør lokalsamfundet også. Ansatte, det bredere samfund og miljøet modtager den samme andel.

Forholdet mellem bank og kunde er bedre i banker med demokratisk ejerskab. Når vi spørger de ansatte, er kunderne i banker med demokratisk ejerskab mere tilbøjelige til at mene, at deres bank er etisk, samvittighedsfuld og troværdig. Generelt sætter danske banker deres kunder først, men banker med demokratisk ejerskab gør det i højere grad end øvrige banker. Alt dette kan være noget af grunden til, at ansatte i banker med demokratisk ejerskab er mere stolte af at deres arbejdsgiver, hvilket undersøgelsen også viser.

Ansatte i banker med demokratisk ejerskab har ikke mere indflydelse på indholdet af deres arbejde, men de har mere indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, når indholdet af disse er besluttet. Dette afspejles også i, at ansatte i banker med demokratisk ejerskab i højere grad træffer beslutninger, der er baseret på vurderinger af ikke-økonomiske faktorer herunder relationen til kunden.

Ansatte i banker med demokratisk ejerskab oplever, at kulturen er mere tillidsfuld, gennemsigtig og inkluderende. Konkret synes ansatte i banker med demokratisk ejerskab, at ledelsen er bedre til at informere om årsagerne til de beslutninger, der træffes. De er også mere tilbøjelige til at stole på, at ledelsens forretningsbeslutninger er velinformerede og socialt ansvarlige. Desuden involverer ledelsen i disse banker i højere grad de ansatte i væsentlige beslutninger.

Centrale figurer fra udgivelsen

Relaterede opslag: