Indlæser Begivenheder

Generalforsamling 2024

14. maj kl. 09:30 - 12:00

Arrangør:

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Hvornår:

14. maj kl. 09:30 - 12:00

Hvor:

LB-foreningen, Amerika Plads 15
København Ø, 2100

Pris:

Gratis

Kære medlemmer

Med foråret kommer også generalforsamlingen i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Dagen, hvor vi i fællesskab fastlægger retningen for Tænketankens virke. Det bliver en begivenhedsrig dag fyldt med spændende debatter, vigtige beslutninger, valg til bestyrelsen og styrkelse af det erhvervsdemokratiske fællesskab.

Som noget nyt i år afholder vi Erhvervsdemokratisk Topmøde i forlængelse af generalforsamlingen. I pausen mellem de to arrangementer byder vi på en sandwich og mulighed for gode samtaler med de andre deltagere.

Vi glæder os til at se jer 14. maj 2024 kl. 9.30-12.00, hos LB-foreningen, Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

 

Tilmelding

 

Dagsorden for generalforsamling kl. 9.30-12

 

 • Valg af dirigent og Stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsrapport 2023
 • Orientering om budget 2024
 • Kontingentsatser 2025
 • Strategi 2024-2027
 • Bestyrelsesvalg
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Der er 5 pladser i bestyrelsen på valg. 2 pladser blandt store organisationer, 2 pladser blandt små og mellemstore organisationer, og 1 plads i den frie kategori som både kan besættes af store eller mindre organisationer.  Alle pladser er på valg for en 2 års-periode. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt personer, som er aktive i en medlemsorganisation, der indstiller dem. Nedenfor kan I se, hvilke pladser der er på valg. Genopstillinger annonceres i 3 ugers-udsendingen, som I modtager d. 23. april 2024:

 • Mike Dranov, Coop Amba
 • Brian Fabricius, ABF (Suppleant for Louise Mogensen, Forenet Kredit)
 • Maj Balzarsen, Analyse & Tal
 • Anders Ehlers, Elev og Studenterkooperativet
 • Helena Reumert Gjerding, Kontra Advokater

Derudover er der valg til suppleantposten blandt de større medlemsorganisationer for en 2-årig periode.Suppleantposten for mindre medlemsvirksomheder er i vakance, hvorfor der også afholdes valg til suppleantposten for mindre medlemsvirksomheder for den resterende valgperiode (1 år). Hver medlemsorganisation har én stemme på generalforsamlingen og kan indstille én til bestyrelsen. Associerede medlemmer og kontingentfritagne medlemmer i iværksætterkategorien har ikke stemme- eller opstillingsret.

Frister for opstillinger og indkomne forslag
Bestyrelsen opfordrer alle medlemsvirksomheder, der har interesse, til at stille op. I er velkomne til at kontakte formandskabet for at høre nærmere om opstilling og bestyrelsesarbejdet.

Kontakt: Formand Mike Dranov, mike.dranov@coop.dk og næstformand Helena Reumert Gjerding, hrg@kontraadvokater.dk

Kandidater, som ønsker at opstille eller genopstille til bestyrelsen, skal tilkendegive deres ønske overfor bestyrelsen senest d. 30. april 2024. Udfyldte opstillingsskabeloner sendes til lillian@demokratiskerhverv.dk senest fredag d. 3. maj 2024. Klik her for at downloade opstillingsskabelon

Alle medlemmer kan fremsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag til sendes til sekretariatet, lillian@demokratiskerhverv.dk, og skal være modtaget senest d. 23. april kl. 10.

Vi ser frem til en god generalforsamling.

Relevant materiale i forbindelse med generalforsamlingen kan hentes via følgende links:

Vedtægter

Forretningsorden for Generalforsamlingen

Vejledning til bestyrelsesvalg

Medlemsoversigt

 

Dagens vært: