Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at styrke og udbrede den
demokratiske virksomhedsform og kendskabet til erhvervsdemokrati i Danmark.

For et demokratisk erhvervsliv og en bæredygtig fremtid

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at styrke og udbrede den demokratiske virksomhedsform og kendskabet til erhvervsdemokrati i Danmark.

hvad er en demokratisk virksomhed?

Demokratiske virksomheder skiller sig ud ved at have et bredt og inkluderende ejerskab og demokratisk kontrol af beslutningsprocesserne, baseret på princippet ”ét medlem, én stemme”.

Traditionen for demokratiske virksomheder går langt tilbage i Danmarks historie. Mange danske virksomheder på tværs af brancher styres og ejes forsat demokratisk. De demokratiske virksomheder inkluderer bl.a. andelsbevægelsen, de gensidige virksomheder og kooperativerne. Knap 10 pct. af omsætningen i danske virksomheder, udgøres af demokratiske virksomheder. Læs mere om Danmarks demokratiske virksomheder her.

HVAD LAVER TÆNKETANKEN?

Vi producerer viden, deltager i den offentlige debat og skaber netværk i den erhvervsdemokratiske sektor.

Tænketanken Demokratisk Erhvervs analyser, anbefalinger mv. er udtryk for sekretariatets faglige vurdering. Tænketanken udtaler sig således på egne vegne, og medlemmerne kan ikke tages til indtægt for Demokratisk Erhvervs analyser og anbefalinger.

MEDLEMMER

ORGANISATION

BESTYRELSEN

Mike Dranov

Forperson, COOP

Louise Mogensen

Næstforperson, Forenet Kredit

Helena Reumert Gjerding

Næstforperson, Advokatpartnerselskabet & Foldschack

Gunnar Hansen

Bestyrelsesmedlem, GF Forsikring

Jens Stenbæk

Bestyrelsesmedlem, Andel

Maj Baltzarsen

Bestyrelsesmedlem, Analyse & Tal

Charlotte Skovgaard

Bestyrelsesmedlem, Merkur Andelskasse

Anders Ehlers

Bestyrelsesmedlem, Elev- og Studenterkooperativet

Iben Koch

Bestyrelsesmedlem, UBSBOLIG

Susan Münster

Bestyrelsesmedlem, Danske Vandværker

SEKRETARIATET

Andreas Pinstrup Jørgensen

Direktør for organisation og medlemmer

Magnus Skovrind Pedersen

Direktør for presse og eksterne relationer

Ditte Brøgger

Seniorkonsulent, ph.d

Troels Mandøe Glæsner

Seniorkonsulent

Mette Nerup Rasmussen

Seniorkonsulent

Rasmus Tue Jørgensen

Seniorkonsulent

Simon Egebæk Eliasson

Seniorkonsulent

Sarah Vestergaard

Juniorkonsulent, Analyse

Nanna Hansen

Juniorkonsulent, Sekretariat