”Før kunne vi råbe fra pladsen, nu kan vi banke på døren”

2. maj blev forslaget om bedre vilkår for demokratiske virksomheder førstebehandlet i Folketinget. For LB Foreningen kommer vedtagelsen til at betyde, at de kan kommunikere direkte med deres medlemmer – noget der nu kun er muligt i forbindelse med valg.

Det var en ualmindeligt bred politisk aftale, der blev indgået i december. Samtlige partier i Folketinget blev enige om at sikre bedre forhold for de nuværende demokratiske virksomheder – og bedre vilkår for at starte nye.

Indgåelsen af aftalen var kulminationen på flere års arbejde, og en kæmpe sejr for Tænketanken Demokratisk Erhverv – og selvfølgelig alle danske demokratiske virksomheder.

Siden har forslaget været i høring. I tænketanken, var vi meget tilfredse med samarbejdet med embedsværket, som resulterede i at alle anbefalingerne fra vores høringssvar blev inkorporeret.

Nu er der ikke lang vej igen, før aftalen bliver til lov. 2. maj blev forslaget L151 nemlig fremsat i folketingssalen til førstebehandling og allerede i juni skulle det efter planen være færdigbehandlet.

I LB Foreningen er der ingen tvivl om, at den nye lovgivning kommer til at gøre en stor forskel – særligt på ét område: Kommunikation med medlemmerne.

”For os er det selvfølgelig afgørende at vi får mulighed for at være tydelige overfor vores medlemmer, i forhold til hvem vi er, hvad vi vil, og hvad vi står for,” siger Mikkel Klausen, chef for uddelinger, udvikling og kommunikation.

”Medlemsdemokrati afhænger af de medlemmer som er en del af det, men det er klart, at hvis de ikke er opmærksomme på at de er medlemmer, er det klart at det er sværere at engagere sig.”

Benspænd for demokratiet
Lovgivningen, som den er nu, indeholder store juridiske barrierer for medlemsdemokratierne i finanssektoren. Virksomhederne kan nemlig ikke benytte medlemmernes – altså medejernes – kontaktoplysninger til at gøre dem opmærksomme på, at de har demokratiske rettigheder og indflydelse i kraft af deres medlemskab – lige med undtagelse af, når der afholdes valg.

”Det betyder, at der kan gå op til at fire år, imellem at vi rent faktisk kommunikerer med de enkelte medlemmer. Derfor har vi ikke haft mulighed for at skabe en bevidsthed om det kontinuerlige fællesskab, som de er en del af,” siger Mikkel Klausen og fortsætter:

”Vi vil jo også gerne give dem et indtryk af, at denne forening, som de er en del af ikke blot ejer et forsikringsselskab, men også har en almennyttig side, hvor vi deler penge ud til almennyttige formål, og hvor man som valgt i foreningen, har en stor aktie i, hvad der bliver delt penge ud til.”

Den nuværende lovgivning tager altså ikke højde for, at de demokratiske virksomheder har et særligt ejerforhold. Det ville være svært at forestille sig, at de ikke-demokratiske virksomheder ikke kunne tage kontakt til deres aktionærer. Derfor bliver de juridiske bespænd fjernet, når lovforslaget vedtages.

I LB Foreningen har de forsøgt at kommunikere bredt til medlemmerne gennem sociale medier og annoncer i massemedier – en økonomitung og ikke så effektiv måde, at ramme deres forholdsvis snævre målgruppe.

”Før kunne vi råbe fra pladsen, nu kan vi banke på døren,” siger Mikkel Klausen.

En stærkere erhvervsdemokratisk sektor 
Processen, der nu er resulteret i et førstebehandlet lovforslag har været lang. Allerede i 2021, spillede Tænketanken Demokratisk Erhverv en stor rolle i at få nedsat en ekspertarbejdsgruppe, som skulle forbedre vilkårene, og som LB Foreningen også var en del af.

”Processen har, set fra min stol været ganske glimrende, der har været lydhørhed fra politisk side og respekt for den arv som demokratiske virksomheder har.”

Efter et langt sejt træk er vi nu er vi tæt på at have ny lovgivning, der forbedrer demokratiske virksomheders vilkår, og sikrer at det bliver nemmere at oprette nye.

”Selvom det er det med kommunikationen, der kommer til at have størst betydning for os og vores medlemmer, så har vi jo også en erhvervsdemokratisk arv. Så vi ser med stor glæde på, at arven bliver nemmere at videreføre,” siger Mikkel Klausen.

Arbejdet med at få forbedret forholdene har også bragt hele den erhvervsdemokratiske sektor tættere sammen, mener Klausen:

”Vi har været gode til at udveksle holdninger og erfaringer i sektoren, og det har betydet at vi har kunnet sætte et stærkere aftryk. Både bredt og bilateralt, har jeg oplevet, at der er blevet åbnet nogle kommunikationskanaler. Vi har en tættere dialog i dag end vi havde for fem år siden.”

Relaterede opslag: