VIDEO: Folketingsmøde om fremme af demokratiske virksomheder 11.03.2021

Acceptér venligst statistikker, markedsføring cookies for at loade denne video.

“I går var en stærk dag for erhvervsdemokratiet.

Bertel Haarder (V), Mona Juul (K) og Hans Kristian Skibby (DF) havde et forslag i Folketinget om at nedsætte et ekspertudvalg om demokratiske virksomheder. Nogle tanker, der bliver til virkelighed, fordi Regeringen og dens støttepartier har aftalt at nedsætte et lignende udvalg i Finansloven for i år.

For det første var der fuldstændig enighed iblandt alle partier om, at indsatsen for at fremme demokratiske virksomheder i Danmark nu skal sættes op i gear. Den ene taler efter den anden bakkede op om det erhvervsdemokratiske projekt – i mange tilfælde med, hvad man må kalde ovenud begejstring.

Derudover blev en lang række gode ideer og overvejelser fremlagt:

Victoria Velásquez og Uffe Elbæk udviste fx interesse for at oprette et netværk af Christiansborg-politikere med særlig interesse i demokratisk erhverv – evt. under erhvervsudvalget.

Mona Juul (K) pointerede, at de skattemæssige vilkår, mulighederne for at skaffe kapital og rådgivning for demokratiske virksomheder bør forbedres – og ”det kunne jo også være, at regeringen ville vælge at tage nogle af de andre blå beslutningsforslag med. Jeg synes jo, det er bare dejligt. Det behøver vi ikke drille hinanden med – let’s go”.

Lars Boje Mathiesen (NB) tilsluttede sig ønsket om at skabe gode skattemæssige vilkår og rådgivningsmuligheder for demokratiske virksomheder.

Uffe Elbæk sagde, at ”vi står lige nu med en unik mulighed […] i forhold til at skabe en offentlighed omkring det her område, at vi rykker sammen […] Det her, det er langt mere end erhvervspolitik. Det her, det er demokratipolitik”.

Berthel Haarder sagde, at ”det er blevet dokumenteret af Tænketanken, at vi faktisk på mange måder er kommet bagud, når det gælder medeje [… Og] vi er mange her i salen, som synes, at den videre proces […] godt kunne være lidt inkluderende, sådan at det engagement, som en række partier har, også kan give sig udslag i, at der bliver bred politisk opbakning bag det, der forhåbentlig kommer ud af det”.

Stærkt med så bred og skarp interesse og opbakning. I går var en festdag for de demokratiske virksomheder på Christiansborg!”

Relaterede opslag: