VIDEO: Medarbejder-aktieprogrammer

Video fra vores webinar om medarbejderaktieprogrammer, hvor direktør Magnus gennemgår Tænketankens nyudgivne rapport sammen med Emil Begtrup-Bright fra CBS.

Acceptér venligst statistikker, markedsføring cookies for at loade denne video.

Om rapporten:

Medarbejderaktier er betydeligt bredere fordelt end hidtil antaget – de få steder hvor der anvendes. Samtidig er det ikke et værktøj, der anvendes til at skabe demokratiske virksomheder. Det konkluderer en ny rapport fra Tænketanken Demokratisk Erhverv og CBS.

Det er vigtigt, at vi fortsat undersøger forholdene for medarbejderaktieprogrammer. For den internationale forskning peger på, at når maskinmesteren, kontorassistenten eller lagerarbejderen får medejerskab i en virksomhed, medfører det en række fordele. For det første giver medejerskab de ansatte del i virksomhedens overskud, hvilket øger den økonomiske lighed. For det andet øges motivationen og produktiviteten ved, at de ansatte får del i virksomhedens succes. Og for det tredje opnår de ansatte demokratisk indflydelse ved at få en stemme i beslutninger om virksomhedens drift.

Relaterede opslag: