Jens Stenbæk

Formand for bestyrelsen i Andel Energi samt formand for professionshøjskolen Absalon