Publikationer

Tænketanken Demokratisk Erhverv laver analyser og producerer viden, der bidrager til forståelse af den erhvervsdemokratiske sektor. På denne side kan du læse vores publikationer

Oversigt over alle udgivelser

2023

Rapport: Arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder

Den første store undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder viser, at ansatte i de danske andelsvirksomheder, kooperativer og forbrugerejede virksomheder har bedre psykisk arbejdsmiljø, markant færre længerevarende sygeperioder, bedre ledelse og får mere efteruddannelse sammenlignet med ansatte i andre selskaber.

Emner: Demokratiske virksomheder, Trivsel

2022

Rapport: Kom tæt på medlemsdemokratiet i danske virksomheder 2022

Få indblik i medlemmernes engagement, virksomhedernes prioriteringer og danskernes holdninger til medejerskab og medindflydelse

Emner: Demokratiske virksomheder, medlemsdemokrati

Rapport: Det erhvervsdemokratiske landskab – En kortlægning af demokratiske virksomheder i Danmark

Kortlægningen viser, at der findes mindst 20.336 demokratiske virksomheder i Danmark, som står for en betragtelig del af dansk erhvervslivs omsætning. Demokratiske virksomheder er
stabile, går sjældent konkurs relativt til øvrige virksomheder, og så har de et højt niveau af investeringer relativt til øvrige virksomheder.

Emner: Demokratiske virksomheder

Analyse: Ownership and Banking – The cooperative difference

Rapporten viser, ligesom lignende forskning har vist i Storbritanien, at ansatte i demokratisk ejede banker ”sætter deres kunder, som også er deres medlemmer, først”, og at ”medlemsejerskabet og den organisationskultur, der følger heraf, kan føre til betydelige forskelle for kunderne”, der ofte indebærer ”højere standarder i service og adfærd”.

Emner: Demokratiske virksomheder, banker

2021

Analyse: Demokratiske virksomheders professionelle netværk - Analyse af aktiv bestyrelseserfaring og ledelsesforbindelser for demokratiske virksomheder i Danmark

Analysen viser at demokratiske virksomheder udmærker sig positivt fra øvrige virksomheder ved at have ledelser med større netværk i det danske erhvervsliv sammenlignet med andre ejerformer.

Emner: Ledelse, Netværk

Lokal og demokratisk erhvervsudvikling – Kommunale værktøjer til fremme af erhvervsdemokrati (anbefalinger)

Værktøjerne præsenterer forslag til, hvordan kommunalpolitikerne kan fremme erhvervsdemokrati i de danske landdistrikter med henblik på at skabe demokratisk og bæredygtig lokaludvikling. Værktøjerne omhandler bl.a. følgende områder: Erhvervsfremme, grønne lokalejede energiprojekter, demokratisk ejet forsyningssektor, indkøbspolitik samt demokratisk udlicitering.

Emner: Lokaludvikling, erhvervsfremme, grøn omstilling, forsyningssektor, kommunalpolitik

Grøn og demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne - En guide til rådgiveren (guide)

Guiden viser nye og grønne veje til lokal udvikling. Det gør den bl.a. ved at introducere en række konkrete cases med succesfulde grønne og demokratiske virksomheder. Samtidig klæder guiden dig godt på til at tale om demokratiske og bæredygtige løsninger med iværksættere, erhvervsdrivende og lokale ildsjæle.

Emner: lokaludvikling, demokratisk iværksætteri

Rapport: Danmarks demokratiske pengeinstitutter

I denne publikation undersøger vi Danmarks demokratiske pengeinstitutter, hvor man som kunde og/eller medlem har indflydelse på drift og udvikling. Vi definerer, hvad der kan betegnes som demokratiske pengeinstitutter, vi beskriver typer og kendetegn, kortlægger deres omfang i Danmark, og beskriver den nuværende udvikling mod en mindre mangfoldig banksektor og særlige udfordringer for de demokratiske pengeinstitutter.

Emner: Demokratiske pengeinstitutter

Medarbejderaktier i Danmark (rapport)

Denne rapport giver det første, større indblik i medarbejderaktieprogrammer i Danmark. Rapporten har til formål at beskrive både virksomheder og ansatte, som benytter medarbejderaktieprogrammerne, og programmernes bredde og dybde i årene 2014-2016. Rapporten viser, at 365 virksomheder har medarbejderaktieprogrammer i Danmark. De beskæftiger samlet set 624.123 personer, hvoraf 53.580 personer har medarbejderaktier. I 2016 udgjorde den samlede formue i denne type aktier knap 3,4 mia. kr.

Emner: Medarbejderaktier

2020

Demokratiske virksomheder under coronakrisen (analysenotat)

Dette analysenotat giver indblik i en rundspørge blandt Demokratisk Erhvervs medlemmer, der viser tegn på, at selvom medlemmerne er blevet påvirket af coronakrisen, har størstedelen klaret sig godt økonomisk og samtidig iværksat en række initiativer med henblik på at afbøde coronakrisens negative konsekvenser for samfundet.

Emner: Demokratiske virksomheder, COVID-19

Andelsgaranti (anbefaling)

Forslag om Andelsgaranti for at undgå udenlandske overtagelser og støtte mindre kriseramte virksomheder gennem demokratisk ejerskab

Politikforslag fra Demokratisk Erhverv og Kooperationen om at udvide den statslige covid-19 garanti, der på nuværende tidspunkt gives til bankerne, til også at omfatte andelsindskydere i demokratiske virksomheder.

Emner: Covid-19, Andelseje, Demokratisk ejerskab

Medejer - Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab (bog)

Af: Andreas Pinstrup Jørgensen
Udgivelsesdato: 02-06-2020
ISBN13: 9788702254112
Forlag: Gyldendal

I ‘Medejer’ giver Andreas Pinstrup Jørgensen, Direktør for Tænketanken Demokratisk Erhverv, et grundigt og reflekteret indblik i de mange muligheder og fordele der er ved medejerskab, samt hvordan det implementeres.

Emner: Medejerskab

Medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder (rapport)

Denne rapport giver det første bredde indblik i større demokratiske virksomheders medlemsdemokrati og medlemsarbejde i Danmark. 

Derudover kommer rapporten med inspiration til nye måder at involvere og engagere medlemmerne på.

Emner: Medlemsdemokrati

Kend dit medlemsdemokrati (pjece)

Denne udgivelse er en kort introduktion til rapporten Medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder, januar 2020. Rapporten giver det første brede indblik i større demokratiske virksomheders medlemsdemokrati og medlemsarbejde i Danmark. Udgivelserne er gennemført af Tænketanken Demokratisk Erhverv, og Coop har bidraget til layout og tryk. Rapporten er støttet af Forenet Kredit, LB Foreningen, Danske Vandværker og Coop.

Emner: Medlemsdemokrati

2019

2019

Erfaringer med kooperativt iværksætteri - Potentialer og faldgrupper (rapport)

Rapporten er baseret på et kvalitativt desk study og interviews med nøglepersoner i ind og udland indenfor kooperativt iværksætteri. Rapporten er lavet i samarbejde med DSA.

Emner: Kooperativt iværksætteri

Danmarks demokratiske virksomheder

Denne publikation kortlægger Danmarks demokratiske virksomheder og undersøger, hvordan de klarer sig ift. andre danske virksomheder. 

Rapporten er resultatet af en vidtgående kategorisering af ejerskab og kontrol hos alle aktive danske virksomheder på baggrund af data fra CVR-registeret, samt en efterfølgende analyse af regnskabsdata fra Danmarks Statistik.

Emner: Demokratiske virksomheder

Danmarks demokratiske virksomheder, data bag kortlægningen (rapport)

Her finder du en oversigt over alle virksomheder, der er inkluderet i kortlægningen Danmarks Demokratiske Virksomheder. Kender du en demokratisk virksomhed, der ikke er inkluderet, eller har du kommentarer til rapporten? Så kontakt magnus@demokratiskerhverv.dk.

Emner: Demokratiske virksomheder