Tjenester

Tænketanken Demokratisk Erhverv tilbyder en række produkter til alle, der er interesserede i den erhvervsdemokratiske dagsorden. Produkterne baserer sig på vores produktion af viden, bøger og konkrete arbejde med både almene og demokratiske virksomheder. Nedenfor kan du se et overblik.

Hvis du har spørgsmål eller ideer til andre måder, hvorpå vi kan samarbejde om at fremme den erhvervsdemokratiske dagsorden og jeres virksomheds rolle her i, så kontakt os på: .

Gå til:

Rådgivning

Tænketanken tilbyder rådgivningsforløb til virksomheder, der har brug for sparring og hjælp til erhvervsdemokratisk udvikling. Der er i alle tilfælde tale om forløb, som tilpasses jeres specifikke situation og behov. Herunder kan du se eksempler på de typer rådgivning, vi pt. tilbyder.

Vi oplever en stigende interesse fra virksomhedsejere, der ønsker at overdrage/sælge større eller mindre af deres ejerskab til virksomhedens medarbejdere i stedet for at sælge til en tredjepart.

Men hvordan gøres dette bedst muligt? Hvad skal man være opmærksom på i processen? Hvordan skal finansiering og jura klares? Og hvordan kan man sørge for, at organisationen og dens ledelse fungerer bedst muligt på den anden side af processen?

Som landets førende eksperter på området, kan vi hjælpe dig og din virksomhed trygt igennem demokratiseringsprocessen.

Læs mere »

Oplæg og kursus

I Tænketanken kommer vi gerne ud og holder foredrag for jer, der ønsker at blive klogere på erhvervdemokrati, og hvilken betydning det har for det danske samfund, medlemmerne og virksomhederne. Alle foredrag kan tilpasses målgruppen. Herunder kan du se eksempler på nogle af de foredrag/oplæg, som vi afholder.

I Danmark findes der mindst 20.336 demokratiske virksomheder. De står gennemsnitligt for en højere produktivitet pr. medarbejder og større investeringer i eget produktionsapparat og virksomhed end øvrige danske virksomheder. Foredraget bygger Tænketankens nyeste kortlægning af sektoren og bidrag til dansk økonomi.

Foredraget bygger Tænketankens nyeste kortlægning af sektoren og bidrag til dansk økonomi, hvor nogle af de væsentligste konklusioner er: 

  • Der er høj produktivitet i demokratiske virksomheder:
    Demokratiske virksomheder står for 9,1% af omsætningen blandt de danske virksomheder. Desuden er produktiviteten i de demokratiske virksomheder høj. Bruttofortjenesten per årsværk, ligger 7 % højere for de demokratiske virksomheder end øvrige virksomheder, omsætningen pr årsværk er 87% højere, og det ordinære resultat pr årsværk er hele 31 % højere blandt demokratiske virksomheder.
  • Mange danskere er beskæftiget i en demokratisk virksomhed:
    I Danmark er 1 ud af 17 ansatte i en demokratisk virksomhed. Relativt til antal og omsætning beskæftiger de demokratiske virksomheder mange mennesker.
  • Demokratiske virksomheder har stor betydning i landdistrikterne:
    Demokratiske virksomheder har mange medarbejdere i yderkommunerne, hvor andelen af fuldtidsbeskæftigede i demokratiske virksomheder er 21% højere end landsgennemsnittet 

Foredraget berører også erhvervsdemokratiets fortid og giver en grundlæggende forståelse for de udfordringer som andelsbevægelsen og arbejderkooperationen blev et svar på, og giver også et indblik i erhvervsdemokratiets nuværende og fremtidige potentialer.

Varighed: 1 time

Pris for medlemmer: 10.000 kr. ekskl. Moms
Pris for ikke medlemmer: 15.000 ekskl. moms

For yderligere information kontakt:
Ditte Brøgger
ditte@demokratiskerhverv.dk

En stor del af de danske virksomheder er styret af danskerne i fællesskab. Hvis man tager de ti største demokratiske virksomheder og opgør deres medlemstal, har de mere end 6,7 millioner medlemmer på tværs af nationen. Udfordringen er dog at gøre danskerne klar over, at de demokratiske virksomheder giver dem bedre mulighed for at styre og få indflydelse på virksomhedernes målsætninger.

Men hvordan står det til med medlemsdemokratiet, og hvordan får man gang i medlemsengagementet? 

I foredraget præsenteres resultater fra Tænketankens seneste analyse af medlemsdemokratiet i Danmark. Man vil få et indblik i, hvordan virksomheder skaber en succesfuld involvering af medlemmerne, samt hvilken medlemsinvolvering, der bedst matcher de enkelte medlemstyper, så man i sidste ende får et solidt medlemsdemokrati.

Varighed: 1 time

Pris for medlemmer: 10.000 kr. ekskl. Moms
Pris for ikke medlemmer: 15.000 ekskl. moms

For yderligere information kontakt:
Ditte Brøgger
ditte@demokratiskerhverv.dk

De danske landdistrikter har en stolt tradition for at skabe både forretning og forandring gennem fællesskaber. Historisk er dette illustreret ved selskaber som Arla og DLG, men også Coops samvirkende købmænd blev grundlagt på landet. 

Der er stort potentiale i skabe demokratiske virksomheder uden for de store byer. I Tænketanken har vi viden og en række værktøjer til at få sat skub i udviklingen med at skabe erhverv som også bliver i landdistrikterne. Desuden har vil vi i foredraget komme med konkrete anbefalinger til , hvordan lokale politikere kan klædes på, hvis de ønsker at sætte erhvervsdemokrati på dagsordenen i kommunen. 

Foredraget er især for dig, der arbejder med at fremme erhvervsliv og lokal udvikling i de danske landdistrikter. Det kan være, at du er erhvervs- og iværksætterkonsulent i en kommune eller i et erhvervshus eller at du måske er politiker.

Varighed: 1 time

Pris for medlemmer: 10.000 kr. ekskl. Moms
Pris for ikke medlemmer: 15.000 ekskl. moms

For yderligere information kontakt:
Ditte Brøgger
ditte@demokratiskerhverv.dk

Hør og om de særlige udfordringer og muligheder i at lede en demokratisk virksomhed.

Varighed: 1 time

Pris for medlemmer: 10.000 kr. ekskl. Moms
Pris for ikke medlemmer: 15.000 ekskl. moms

For yderligere information kontakt:
Ditte Brøgger
ditte@demokratiskerhverv.dk

 

Medeje bidrager generelt bidrager til større produktivitet og stabilitet, bedre økonomi og en helt særlig entreprenørånd målt op imod andre typer af ejerskab. Alligevel halter Danmark, andelsbevægelsens hjemland, markant bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, når det gælder tilkomsten af medarbejderejede virksomheder. Hvordan kommer vi videre, og hvordan kan man konkret gribe det an, hvis man vil gøre sine medarbejdere til medejere? Tænketankens direktør Andreas Pinstrup Jørgensen holder foredraget, som bygger på bogen Medejer – Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab, som han udgav i sommeren 2020. 

Varighed: 1 time

Pris for medlemmer: 10.000 kr. ekskl. Moms
Pris for ikke medlemmer: 15.000 ekskl. moms

Oplægsholder(e):

Andreas Pinstrup Jørgensen

Vicedirektør og teamchef for analyse og viden

Stifter af Tænketanken Demokratisk Erhverv og erfaren analytiker med stor viden inden for kundeejede…

Kontakt: info@demokratiskerhverv.dk

Analyser

Tænketanken Demokratisk Erhverv er en videns producent og tilbyder små og store kvantitative og kvalitative analyser inden for blandt andet sociologi, økonomi, geografi og andre relaterede områder.

Tænketanken har desuden et godt og solidt samarbejde med danske forskningsinstitutioner. Læs tidligere udgivelser her.

Tænketanken Demokratisk Erhverv har gennem længere tid arbejdet med medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder. Særligt har der været fokus på at udarbejde overordnede guidelines til medlemsinvolvering,  dokumentation af selskabernes arbejde med medlemsdemokrati, og en kortlægning af medlemmernes engagement i, og tilknytning til den demokratiske sektor.

Undersøgelsen vil kombinere både kvantitative og kvalitative metoder. Herunder, kvantitativ måling af deltagelse og deltagelsespræferencer blandt medlemmer, samt kvalitativ undersøgelse af udvalgte segmenter i medlemsskaren. I undersøgelsen tages udgangspunkt i virksomheden hvor der lavet databaserede og komparative undersøgelser med lignende organisationer.

Det er derudover muligt at udarbejde kvantitative parametre der er særligt relevante for kendskab til jeres medlemmer.

Gennem undersøgelsen opnås desuden mulighed for at indgå i relationer med andre større demokratiske selskaber, og at komme til orde i forbindelse med lancering af rapporter og konference.

Send en mail til vores analysekonsulent Lillian Ebsen for mere information om hvordan vi kan tilbyde en analyse, der øger kendskabet til jeres medlemmer.

For yderligere information kontakt:
Andreas Pinstrup Jørgensen
andreas@demokratiskerhverv.dk

Vi tilbyder analyser af erhvervsdemokratiet i alle forskellige sektorer i den danske økonomi, lige fra finans- og forsikringssektoren, til landbrugssektoren.

Vores sekretariat har stor erfaring med kvantitative analyser og dataindsamling om danske virksomheder, og har i tidligere analyser belyst hvordan demokratiske virksomheder performer på en række relevante parametre i forhold til øvrige virksomheder.

Vi kan tilrettelægge undersøgelserne så de tager forbehold for forskellige parametre som geografi, omsætning, årsværk mv. Tænketanken foretager både registerbaserede analyser, surveyundersøgelser, interviews og fokusgruppeundersøgelser samt komparative undersøgelser med udenlandsk data.

Send en mail til vores analysekonsulent Troels Glæsner for mere information om, hvordan vi kan tilbyde en analyse af erhvervsdemokratiet i jeres sektor med de rigtige perspektiver

For yderligere information kontakt:
Andreas Pinstrup Jørgensen
andreas@demokratiskerhverv.dk

 

Vi har gennem en årrække arbejdet med iværksætteri og erhvervsfremme. Det er vigtigt for den danske økonomi og for vores samfund at vores erhvervsliv er i vækst.

Vi har haft fokus på at kortlægge både potentialer og barriere for start-ups. Her har vi blandt andet beskæftiget os med demokratisk og kooperativt iværksætteri i landdistrikterne og kvindeligt iværksætteri.

I forhold til analyser om iværksætteri, så ser laver vi registrere analyser af blandt andet overlevelsesrater, vækst og produktivitet. Vi laver desuden caseundersøgelser der kan bruges til at dokumentere best practice og indsigt i potentialer og udfordringer.

Send en mail til vores videnskonsulent Ditte Brøgger for mere information om hvordan vi kan tilbyde en analyse inden for jeres sektor med de rigtige perspektiver

For yderligere information kontakt:
Andreas Pinstrup Jørgensen
andreas@demokratiskerhverv.dk

 

Netværk

I Tænketanken Demokratisk Erhverv samler vi vores medlemmer, som arbejder med medlemsdemokrati og medlemskommunikation i demokratiske virksomheder. Vi afholder 4-6 møder årligt under temaet: Erfaringer med medlemsdemokrati.

Møderne i netværket er en del af Tænketankens løbende arbejde for at dokumentere indsatser og dele erfaringer, som demokratiske virksomheder har iværksat. De erfaringer ønsker vi at udbrede, så vi i fællesskab kan tage ved lære af hinandens oplevelser.

Til møderne vil der typisk være et medlem, der holder oplæg om indsatser eller erfaringer med deres medlemsdemokrati, hvorefter ordet gives frit.

Orienter dig løbende om møderne i via vores eventkalender (LINK) eller via vores nyhedsbrev (LINK).

For medlemmer:

I Tænketanken Demokratisk Erhverv samler vi vores medlemmer, som arbejder med medlemsdemokrati og medlemskommunikation i demokratiske virksomheder.

Kontakt: jens@demokratiskerhverv.dk

I Tænketanken Demokratisk Erhverv faciliterer vi netværket for god selskabsledelse. Det er for formandskaber og direktører i demokratiske virksomheder, som er medlem af Tænketanken.

Kontakt: jens@demokratiskerhverv.dk

For alle:

Tænketankens netværk for medarbejderejede virksomheder og folk med interesse heri.

Kontakt: rasmus@demokratiskerhverv.dk

I Tænketanken Demokratisk Erhverv har vi fokus på at skabe et godt og stærkt netværk for nye virksomheder, iværksættere og startups der baserer deres forretningside på demokratiske principper. I netværket giver vi dig blandt andet adgang til faglig og relevant viden om erhvervsdemokratiets mange muligheder.

Kontakt: rasmus@demokratiskerhverv.dk