ØreXund

Tænketanken Demokratisk Erhverv samarbejder med danske Kooperationen og svenske Coompanion om projektet ØreXund, hvis formål er at skabe bæredygtigt iværksætteri og sætte gang i en ny bølge af kooperative, demokratisk styrede virksomheder i Norden.

Fællesejede virksomheder er populære. Med et øget politisk fokus, et kriseramt erhvervsliv og en ny generation af unge samfundsbevidste iværksættere, skal projektet ØreXund være med til at fremtidssikre og øge tilvæksten af nye demokratisk-styrede og bæredygtige virksomheder i Øresundsregionen gennem en serie af skræddersyede forløb.

Projektet henvender sig til iværksættere og små virksomheder på begge sider af sundet, som ønsker at starte eller udvikle deres forretning. I alt vil 120 opstartsvirksomheder (60 danske og 60 svenske), blive tilbudt forretningsudvikling og rådgivningsforløb, ligesom der vil blive fokuseret på at etablere netværk, nye markeder og fælles rådgivningsstandarder på tværs af Øresundsregionen. Ligeledes vil projektet søge at udvide kendskabet til den kooperative og fællesejede virksomhedsform i erhvervsfremmesystemet og på universiteterne.

Projektet løber fra 1. marts 2021 til ultimo september 2022 og er støttet af midler fra EU’s Interreg-pulje, der giver midler til samarbejder på tværs af Øresund, Skagerrak og Kattegat.

Kontakt:

ØreXund

Andreas Pinstrup Jørgensen

Vicedirektør og teamchef for analyse og viden