Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab

Forskningsnetværkets bag- og bevæggrund

Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab (FiDE) er et tværdisciplinært og tværuniversitært netværk, etableret i 2021. Forskningsnetværkets medlemmer har forskellige faglige perspektiver og interesser, men deler empirisk genstandsfelt: demokratisk ejerskab*.

*Demokratisk ejerskab kendes også historisk under navnet kooperativt ejerskab, andelseje eller gensidigt eje.

Formålet med FiDE er at bidrage til forskningsbaseret viden om demokratisk ejerskab, både nationalt og internationalt, samt at skabe et rum for løbende vidensudveksling og udvikling på tværs af forskningsdiscipliner. Netværket ønsker derved at bidrage til, og diskutere med både andre forskere, men også praktikere og politikere.

I FiDE arbejdes der med demokratisk ejerskab indenfor for en række videnskabelige discipliner. Viden er bredt funderet både metodisk, fagspecifikt og på forskellige analytiske niveauer: strukturelt, organisatorisk og individuelt.

Eksempelvis er følgende forskningsperspektiver repræsenterede i det nuværende netværk (som dog er en ikke udtømmende liste): Økonomisk performance og resiliens, kapitalfremskaffelse, , selskabsledelse og selskabsformer, historisk institutionel udvikling, iværksætteri, forretningsmodeller og entreprenørskabsprofiler, IT-modellering, innovationskapacitet, ledelse, nye, arbejdsliv og legitimeringsregimer.

Forskningsnetværket mødes fire gange årligt, og derudover igangsættes en række aktiviteter som arbejdsgrupper driver sideløbende.

Er du interesseret i at høre mere, blive en del af netværket og/eller tilmelde dig første åbne forskningsnetværksmøde, så send en email til Anne Vorre Hansen på: vorre@ruc.dk

Netværkets initiativgruppe er:

Thomas Poulsen

Lektor, Copenhagen Business School

Lene Nielsen

Lektor, IT Universitetet

Jan Holm Ingemann

Lektor, Aalborg Universitet

Gorm Winther

Professor Emeritus, Aalborg Universitet

Ditte Brøgger (Barsel)

Seniorkonsulent, ph.d

Anne Vorre Hansen

Lektor, Roskilde Universitet

Andreas Pinstrup Jørgensen

Direktør for organisation og medlemmer

FiDE er et uafhængigt forskningsnetværk.

Demokratisk ejerskab er tidligere blevet belyst under navne som: Andelsbevægelsen, gensidige selskaber, foreningsejede virksomheder og kooperativer. Forskningsnetværket arbejder ud fra følgende definition af demokratisk ejerskab:

“En uafhængig erhvervsdrivende organisation der ifølge vedtægterne styres af en demokratisk forsamling tilnærmelsesvist efter princippet ”ét medlem, én stemme”, eller hvor minimum halvdelen af styringen og/eller ejerskabet kan ledes tilbage til denne demokratiske forsamling. Medlemmer kan være organisationer, producenter, forbrugere og andre privatpersoner,og medlemsskabet skal være relativt åbent.”

Læs eventuelt mere om de kooperative principper hos ICA.