Tænketankens Forskningsnetværk

Forskningsnetværket bag- og bevæggrund

Tænketankens forskningsnetværk et tværdisciplinært og tværuniversitært netværk. Forskningsnetværkets medlemmer har forskellige faglige perspektiver og interesser, men deler empirisk genstandsfelt: demokratisk ejerskab*.

*Demokratisk ejerskab kendes også historisk under navnet kooperativt ejerskab, andelseje eller gensidigt eje.

Formålet med forskningsnetværket er at bidrage til forskningsbaseret viden om demokratisk ejerskab, både nationalt og internationalt, samt at skabe et rum for løbende vidensudveksling og udvikling på tværs af forskningsdiscipliner. Netværket ønsker derved at bidrage til, og diskutere med både andre forskere, men også praktikere og politikere.

I forskningsnetværket arbejdes der med demokratisk ejerskab indenfor for en række videnskabelige discipliner. Viden er bredt funderet både metodisk, fagspecifikt og på forskellige analytiske niveauer: strukturelt, organisatorisk og individuelt.

Netværket har fokus på en række forskningsperspektiver inden for blandt andet økonomisk performance og resiliens, kapitalfremskaffelse, selskabsledelse og selskabsformer, historisk institutionel udvikling, iværksætteri, forretningsmodeller og entreprenørskabsprofiler, IT-modellering, innovationskapacitet, ledelse og meget mere.

Forskningsnetværket mødes løbende og igangsætter en række aktiviteter relateret til forskning i demokratisk ejerskab.

Er du interesseret i at høre mere, så send en email til Ditte Brøgger på: ditte@demokratiskerhverv.dk