Covid-19 forslag

 

Almindelige danskere skal investere i dansk erhvervsliv

 

 

En lang række selskaber er truet af konkurser. KPMG vurderer, at corona-krisen vil fordoble antallet af konkurser. Arbejdspladser vil gå tabt. Vigtige forretninger vil gå tabt. Dansk økonomi vil overordnet tabe på konkurserne. Samtidig trues danske virksomheder af fjendtlige udenlandske overtagelser.

Derfor har Folketinget vedtaget en statslig opkøbsfond for de allerstørste virksomheder. Samtidig har man oprettet en garantiordning for banker, der vil låne til små̊ og mellemstore virksomheder. I dag har dog kun omkring 300 virksomheder gjort brug af ordningen, til et samlet beløb af ca. 7. milliarder (tal fra Vækstfonden, ultimo august 2020) – sammenlignet er der sat omkring 60 milliarder af til ordningen.

Det peger på, at der bliver gjort for lidt for at holde hånden under velfungerende små̊ og mellemstore virksomheder. Så̊ det er nu vi skal vælge, hvilken vej vi skal gå, og hvilke midler vi skal bruge. For der skal handles for at undgå̊ uoverskueligt mange konkurser og uhensigtsmæssig udenlandske overtagelser.

Vi tror på, at vi skal lade danskerne tage del i ansvaret. For de kender bedre end pensionskasserne og staten de små og mellemstore virksomheder i lokalsamfundene. Dansk erhvervshistorie er fyldt med eksempler på, at det virker. Andelsbevægelsen sikrede dansk landbrugsproduktion tilbage i forrige århundrede og igennem tiden har det ført til at store dele af dansk erhvervsliv er bredt ejet og styret ud fra andelsprincippet om et medlem en stemme. Det har nemlig styrket virksomhederne – særligt i kriser – at de var bredt ejet.

Det er den effekt vi skal sætte i gang. Vi skal give den lokale forbruger, medarbejder, leverandør og lokalsamfund økonomisk interesse og ansvar i at sikre vores virksomheder gennem denne krise. Det kræver ejerskab. Oplevet og økonomisk.

Fra Italien har man, via den såkaldte Macora-lov, gode erfaringer med at medarbejdere viderefører driften af konkurstruede virksomheder og optager andele ved at bruge af de penge, de ellers ville have fået i arbejdsløshedsunderstøttelse Fra Frankrig og Storbritannien har man ligeledes gode erfaringer med at lade generationsskifte overgå̊ til medarbejderne. Studier fra Frankrig peger på, at disse har en væsentligt højere overlevelsesrate og i Storbritannien er medarbejderejede virksomheder en af de hurtigst voksende virksomhedsformer. I Storbritannien er det desuden blevet en ejerform at lade lokalsamfundet tage ejerskab af vigtige lokale virksomheder via det der kaldes community shares. En lang række studier peger ligeledes på, at selskaber ejet af medarbejderne er mere produktive og at demokratiske virksomheder mere generelt er mere stabile og klarer sig bedre i krisetider end andre virksomhedsformer.

Deltagerøkonomien og erfaringerne fra andelsbevægelsen skal sikre bred og demokratisk understøttelse af dansk erhvervsliv.

Derfor forslår vi at udvide den statslige garanti, som lige nu gives til bankerne, til også at omfatte andelsindskydere i demokratiske virksomheder.

Læs forslaget her

Kontakt

Magnus Skovrind Pedersen

magnus@demokratiskerhverv.dk

28 56 37 77