Vidensdag om demokratisk ejerskab 2022: Demokratiske virksomheder – en ny æra for Dansk erhvervsliv?

’Vidensdag i demokratisk ejerskab’ er den første store begivenhed i
Danmark, hvor forskere og aktører i det demokratiske erhvervsliv
udveksler viden og sammen skaber nye indsigter.

På vidensdagen præsenteres nyeste forskning i demokratisk ejerskab og
organisering, og efterfølgende vil en række inspirationsoplæg danne
afsæt for fælles rundbordsdiskussioner.

Inspirationsoplæggene zoomer ind på en række væsentlige udfordringer
og potentialer ved demokratisk ejerskab – som svar på både de store
globale udfordringer og som bud på et bæredygtigt arbejdsliv, nu og i
fremtiden.

Ved rundbordene har aktører fra forskellige typer af demokratisk ejede
virksomheder og forskere fra forskellige discipliner mulighed for at
diskutere og dele erfaringer, viden og syn på fremtidige mulighedsrum.

Diskussionerne bliver faciliteret af en forsker og der bliver ført referater
fra samtalerne ved hvert bord. Derved sikrer vi, at viden fra dagen
efterfølgende kan deles til både deltagere og andre interesserede,
ligesom den vil kunne anvendes til hvidbog, artikler og planlægning af
fremtidige aktiviteter i Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab og
Netværk for Demokratisering af Arbejdet.

Vi glæder os til at se jer til en inspirerende dag,

Anne Vorre Hansen, Roskilde Universitet
Luise Li Langergaard, Roskilde Universitet
Ditte Brøgger, Tænketanken Demokratisk Erhverv
Jeppe Lykke Møller, Formand i Center for Studier i Arbejdsliv

Tilmelding: er nødvendig – TILMELDING ÅBNER SNART
Pris: TBA

Grundet begrænset plads, vil invitationer først blive sendt til centrale
aktører og forskere, som allerede indgår i dialog omkring vidensdagen.
Herefter vil billetter blive tilgængelige for alle interesserede.
For mere information, kontakt Anne Vorre Hansen: vorre@ruc.dk

Vært

Forskningsnetværk i Demokratisk Ejerskab (FiDE)

Medværter

Center for Studier i Arbejdsliv
Netværk for Demokratisering af Arbejdet
Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

TBA

Dato

01.12.2022

Oplægsholder

Del
Del
Del
Send

Arrangementet begynder om: