Netværksmøde: Få unge ind i bestyrelseslokalet!

Hvordan engagerer vi de kommende generationer og motiverer dem til at stille op til bestyrelser i demokratiske virksomheder?

Det vil Philipa Dige, udviklingskonsulent i Elev- og Studenterkooperativet give et bud på, når hun fortæller om deres aktuelle arbejde med at motivere unge gennem empowerment-teknikker. 

”Unge skal gøres opmærksomme på, at de selv har magten over deres hverdag, og at de kan skabe forandring ved at kende deres rettigheder og at stå sammen om mærkesager og aktiviteter, så motiveres de til at deltage aktivt”, siger Philipa Dige, Udviklingskonsulent i Elev- og Studenterkooperativet, der er en organisation, der tager afsæt i deres stærke rødder i elev- og studenterbevægelsen, og har til formål at gøre livet som uddannelsesaktiv sjovere, nemmere og bedre. En af deres hovedaktiviteter er at afholde bestyrelseskurser for elevrepræsentanter på ungdomsuddannelser.

Mødet afholdes på Zoom og alle tilmeldte får inden webinaret en kalenderinvitation med link til den digitale platform.

Vi glæder os til at se jer.

 

Om netværksmøderne
I Tænketanken Demokratisk Erhverv samler vi vores medlemmer, som arbejder med medlemsdemokrati og medlemskommunikation i demokratiske virksomheder. Vi afholder 4-6 møder årligt under temaet: Erfaringer med medlemsdemokrati. 

Møderne i netværket er en del af Tænketankens løbende arbejde for at dokumentere indsatser og dele erfaringer, som demokratiske virksomheder har iværksat. De erfaringer ønsker vi at udbrede, så vi i fællesskab kan tage ved lære af hinandens oplevelser.

Vært

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

TBA

Dato

16.03.2022
Expired!

Tidspunkt

10:00 - 11:30

Oplægsholder

Del
Del
Del
Send