Netværk for formænd og direktører i demokratiske virksomheder

På mødet skal vi drøfte, hvordan demokratiske virksomheder kan løse udfordringen med at skabe et levende demokrati og samtidig sikre, at bestyrelsen har de rette kompetencer.

Peter Hedegaard, partner, advokat og rådgiver om bl.a. selskabsret og fondsret opridser, hvad det er for kompetencer, der erfaringsmæssigt er særligt behov for i demokratiske virksomheder og fortæller om, hvad det er for kompetencebehov han ser, der kommer.

Mike Dranov, adm. direktør i Coop a.m.b.a fremlægger, hvad det er for kompetencer, han mener er afgørende for bestyrelsesmedlemmer i demokratiske virksomheder og giver os indblik i en ny kompetencemodel for Coop’s koncernbestyrelse med specielt fokus på den demokratiske ledelsesdel.

Komite for god selskabsledelse i demokratiske virksomheder

Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder fremlagde før sommerferien deres ni anbefalinger. En af de helt centrale anbefalinger er oprettelse af en komite for god selskabsledelse i demokratiske virksomheder, som skal udarbejde anbefalinger om god ledelse (governance) for demokratiske virksomheder.

Mødet indgår som en del af den møderække i netværket, hvor vi sætter fokus på denne anbefaling for at sikre en bred diskussion og forankring af de kommende anbefalinger.

Anbefalingerne kan hentes på Erhvervsministeriets hjemmeside: https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/juni/her-er-anbefalingerne-som-skal-forbedre-forholdene-for-demokratiske-virksomheder/

Tilmelding:

 Skriv til Jens Almegaard på jens@demokratiskerhverv.dk.

Vært

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32, 1560 København V

Dato

24.11.2022
Expired!

Tidspunkt

08:30 - 10:00

Oplægsholdere

Del
Del
Del
Send