Konference om trivsel og samfundsengagement i demokratiske finansvirksomheder

Kan demokrati gøre en forskel for medarbejdere og samfund?  

Konference om trivsel og samfundsengagement i demokratiske finansvirksomheder

I Danmark er en stor del af landets pengeinstitutter, forsikrings-, pensions- og realkreditselskaber ejet og styret demokratisk. Over halvdelen af landets finansvirksomheder er ejet af forbrugere, medlemsforeninger og organisationer på arbejdsmarkedet, og mere end hver fjerde medarbejder i sektoren arbejder i disse virksomheder.

De forbruger-, forenings- og organisationsejede finansvirksomheder spiller en afgørende rolle for millioner af danskere og udgør en væsentlig del af fundamentet for trygheden og velfærden i det danske samfund.

Hvordan påvirker ejerstrukturen medarbejdernes trivsel, og hvordan kan det demokratiske ejerskab bruges til at udvikle samfundet og være med til at løse vores store udfordringer?

Det kan du få indblik i og være med til at diskutere, når Tænketanken Demokratisk Erhverv sammen med Finansforbundet og Forsikringsforbundet inviterer landets forbruger-, forenings- og organisationsejede finansvirksomheder til konference hos Nykredit. 

Deltagerkreds

Konferencen er særligt relevant for:

  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Ledelsen
  • HR, kommunikation, CSR og public affairs


Program

08.30 – 09.00
Ankomst
Kaffe, te, croissant

09.00 – 09.15
Velkommen
Samarbejdspartnere

Jens Jonatan Steen, adm. direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv

09.15 – 09.30
Medlemsdemokratiet i den danske finanssektor
De forbruger-, forenings- og organisationsejede finansvirksomheder spiller en afgørende rolle for millioner af danskere og udgør en væsentlig del af fundamentet for trygheden og velfærden i det danske samfund. Tænketanken Demokratisk Erhverv har kortlagt de demokratiske finansvirksomheders omfang og betydning i Danmark.

Jens Jonatan Steen, adm. direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv

09.30 – 10.00
Hvad betyder ejerformen for medarbejderne?
Tænketanken Demokratisk Erhverv har sammen med forskere fra CBS afdækket arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder sammenlignet med andre virksomheder og kan nu give indblik i, hvad den demokratiske ejerform betyder for medarbejderne i de danske finansvirksomheder.

Thomas Poulsen, lektor på Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School (CBS)

Troels Mandøe Glæsner, Seniorkonsulent, Tænketanken Demokratisk Erhverv

10.00 – 10.40
Hvordan gør vi den demokratiske ejerform til et aktiv for arbejdsmiljøet?
Et meningsfuldt arbejde og et godt arbejdsmiljø er afgørende for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. Alligevel er medarbejdertrivslen i mange virksomheder truet af et stort arbejdspres og af et stort fokus på præstationer og effektivitet.

Hvad kan vi lære af undersøgelserne af arbejdsmiljøet i demokratiske virksomheder, og hvordan kan demokratiske finansvirksomheder øge medarbejdernes trivsel og motivation?

Paneldebat:
Jeppe Lykke Møller, Postdoc, Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø

Janne Gleerup, Arbejdslivsforsker, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Helle Lund Gregersen, HR-direktør, Middelfart Sparekasse

Charlotte Hougaard, Landsformand, Forsikringsforbundet

10.40 – 11.00
Pause

11.00 – 11.30
Finansvirksomheders samfundsansvar
Hvordan kan finansielle virksomheder være med til at skabe en bæredygtig og ansvarlig samfundsudvikling?

Susanne Stormer, Leder af ESG og Sustainability-ydelser i PwC

11.30 – 12.00
Hvordan kan demokratiske finansvirksomheder gøre samfundet bedre?
Danskerne forventer, at demokratiske virksomheder tager større samfundsansvar end andre virksomheder. Det viser Tænketanken Demokratisk Erhvervs analyser af medlemsdemokratiet

Få indblik i hvordan demokratiske finansvirksomheder er med til at løse store samfundsudfordringer og tag del i diskussionen om, hvordan det demokratiske ejerskab kan bruges til at udvikle samfundet og være med til at løse vores store udfordringer.

Paneldebat:
Mikkel Minor, Bæredygtighedschef, Strategi & Organisation, LB Forsikring

Thomas Brenøe, Vicedirektør, Forsikring og Pension

Politiker, MF, erhvervsordfører
Finansforbundet

12.00
Opsamling
Tak for i dag

Vært

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

Nykredit
Kalvebod Brygge 47, 1560 København

Dato

22.11.2023

Tidspunkt

09:00 - 12:00

Oplægsholdere

Del
Del
Del
Send