Kan demokrati skabe større arbejdsglæde? – Konference om arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder 25. april

I Danmark findes der omkring 20.000 virksomheder, som styres efter demokratiske principper. Vi kender dem som kooperativer, andelsselskaber og gensidige eller foreningsejede virksomheder. De tegner sig for en tiendedel af landets økonomiske aktivitet og er arbejdsplads for 180.000 lønmodtagere.

Demokratiske virksomheder har i tidligere analyser udarbejdet af Tænketanken Demokratisk Erhverv vist sig at klare sig lige så godt – eller bedre – end andre virksomheder på områder som for eksempel produktivitet, stabilitet, medlems- og kundetilfredshed. 

På konferencen præsenterer Tænketanken Demokratisk Erhverv en ny undersøgelse af ejerformens betydning for medarbejderne. Er der forskel på arbejdsmiljøet i demokratiske virksomheder sammenlignet med andre virksomheder? Hvilken betydning har det demokratiske ejerskab for medarbejdernes oplevelse af et meningsfuldt arbejdsliv? Kort sagt: Er det bedre at være ansat på en demokratisk virksomhed end i andre virksomheder?

Deltagerkreds:

Konferencen retter sig primært mod

 • Ansatte og valgte i 3F, HK, DM, Prosa og FH samt andre fagforbund
 • Tillids- og ledelsesrepræsentanter fra demokratiske virksomheder 

Mødeleder:

 • Jens Almegaard, seniorkonsulent i Tænketanken Demokratisk Erhverv

Program:

9.00 – Velkomst 

 • Mads Samsing, næstformand, HK
 • Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F
 • Magnus Skovrind Pedersen, direktør, Tænketanken Demokratisk Erhverv

9.10  – Danmarks oversete erhvervssektor

Store dele af dansk erhvervsliv er ejet af forbrugere, foreninger og producenter og funderet på demokratiske principper. Få indblik i denne ofte oversete del af det danske arbejdsmarked og hør, hvordan demokratiske virksomheder kan være med til at løse nutidens kriser, og hvad regeringspartierne mener, der skal til for, at Danmark kommer med på den erhvervsdemokratiske bølge, der skyller gennem landene omkring os.

 • Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv
 • Henrik Møller, MF, Socialdemokratiet
 • Hans Andersen, MF, Venstre

9.30 – Hvad betyder ejerformen for medarbejderne?

I Danmark praler vi med et godt arbejdsmiljø. Alligevel døjer mange danskere med stress og mistrivsel på deres arbejdsplads. Det kræver nye metoder og forandringer at skabe et godt arbejdsmiljø. Måske er der inspiration at hente fra en uventet kant. Tænketanken Demokratisk Erhverv præsenterer den første analyse af arbejdsmiljøet i demokratiske virksomheder sammenlignet med andre danske virksomheder.

 • Troels Mandøe Glæsner, seniorkonsulent, Tænketanken Demokratisk Erhverv 

9.45 – Analysens mest bemærkelsesværdige indsigter

Tænketanken Demokratisk Erhvervs nye analyse afdækker for første gang forskellen på arbejdsmiljøet i demokratiske virksomheder sammenlignet med andre virksomheder. Hvad er det mest interessante ved analysen set i et forskningsperspektiv?

 • Jeppe Lykke Møller, postdoc, Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)

10.00 – Hvad er et godt og meningsfuldt arbejdsliv?

Tænketanken Demokratisk Erhvervs nye analyse giver indblik i, hvordan medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er i demokratiske virksomheder sammenlignet med andre virksomheder. Men hvad er det, der skal til for at skabe arbejdsglæde og et godt og meningsfuldt arbejdsliv, og hvordan spiller det sammen med et demokratisk ejerskab?

 • Janne Gleerup, lektor, cand.mag. og phd, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

10.15 – Pause

10.30 – Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på demokratiske arbejdspladser

Demokratiske virksomheder er ikke styret af, at de skal skabe et økonomisk overskud til eksterne investorer, men kan i langt højere grad fokusere på at skabe værdi for forbrugere og samfund. Hvad betyder det for arbejdsglæden og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne?

 • Anne Lis Nørgaard Kristensen, tillidsrepræsentant, Eks-skolens Trykkeri
 • Poul Drejer, fællestillidsrepræsentant, Andel
 • Pernille Hapiach Christensen, tillidsrepræsentant, Boligkontoret Danmark

Moderator:

 • Jens Almegaard, seniorkonsulent, Tænketanken Demokratisk Erhverv

11.00 – Gør medarbejderne til medejere

I Storbritannien er medarbejderejede virksomheder den ejerform, der gennem de seneste år, er vokset mest. I Danmark er situationen helt modsat. Her er der fortsat kun ganske få virksomheder, der er ejet af medarbejderne. Hør om den britiske ejerskabsmodel og mulighederne for at bringe succesen til Danmark.

 • Camilla Gregersen, forperson, DM
 • Nanna Højlund, næstformand, FH
 • Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv

11.30 – Paneldebat: Hvordan får medarbejderne større medejerskab og indflydelse i demokratiske virksomheder?

Fagbevægelsen har med stor succes udbredt overenskomster på det danske arbejdsmarked, sikret medarbejderne ret til valg af tillidsrepræsentanter og indflydelse via virksomhedernes samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation. Tag del i diskussionen om, hvordan fagbevægelsen kan fremme den erhvervsdemokratiske udvikling i Danmark og styrke medarbejdernes indflydelse og ejerskab. 

 • Christian Damholt, politisk seniorrådgiver, DM
 • Mads Samsing, næstformand, HK
 • Nanna Højlund, næstformand, FH
 • Mirza Cirkinagic, forbundssekretær i PROSA

Moderatorer:  

 • Jens Almegaard, seniorkonsulent, Tænketanken Demokratisk Erhverv
 • Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv

11.50 – Tak for i dag og next step

 

Vært

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

HK
Weidekampsgade 8, 2300 København S

Dato

25.04.2023
Expired!

Tidspunkt

09:00 - 12:00
Del
Del
Del
Send