Bestyrelsesuddannelse for demokratiske virksomheder

Bestyrelsesuddannelse for demokratiske virksomheder
Er du klar over, hvad det er for et ansvar, du har som bestyrelsesmedlem i en virksomhed, der er ejet af medlemmer eller en forening? Er du i tvivl om, hvilke opgaver bestyrelse, repræsentantskab og direktion skal tage sig af? Ved du hvordan du som medlem af bestyrelsen kan bidrage bedst muligt til værdiskabelsen i virksomheden?

Tænketanken Demokratisk Erhverv og Poul Schmith/Kammeradvokaten tilbyder nu et uddannelsesmodul på højeste niveau, der er målrettet bestyrelsesmedlemmer i medlemsejede og andre demokratiske virksomheder.

Uddannelsesmodulet er tilrettelagt som et supplement til den generelle uddannelse, som virksomhederne tilbyder deres bestyrelsesmedlemmer.

Format og undervisningsteam
Undervisningen er case-baseret og veksler mellem præsentationer og diskussioner i plenum samt drøftelser i mindre grupper. Undervisningen faciliteres af erfarne bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesrådgivere og eksperter inden for god selskabsledelse i demokratiske virksomheder.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod bestyrelsesmedlemmer og direktører i demokratiske virksomheder, som ønsker indblik i det særlige ansvar og de udfordringer og opgaver, som er centrale i bestyrelsesarbejdet i virksomheder, der styres efter demokratiske principper og er ejet af forbrugere, foreninger, andelshavere m.fl.

Udbytte – Deltagerne får:

  • Indblik i bestyrelsens vigtigste opgaver og udfordringer i demokratiske virksomheder
  • Kompetencer og redskaber til at styrke bestyrelsesarbejdet
  • Dialog og erfaringsudveksling om aktuelle problemstillinger i bestyrelsesarbejdet med afsæt i konkrete cases
  • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere i demokratiske virksomheder

Pris
Medlemmer af Tænketanken Demokratisk Erhverv: 8.000 kr.
Andre virksomheder: 10.000 kr.

Find yderligere information her:

Program

08.30 – 09.00Ankomst og morgenmad
09.00 – 10.00

 

Intro til god selskabsledelse i demokratiske virksomheder, V. Peter Hedegaard Madsen og Magnus Skovrind Pedersen
10.00 – 10.45Aktivt ejerskab og governancemodeller, V Peter Hedegaard Madsen, Hanne Marthine Frederiksen og Merete Eldrup
10.45 – 11.00Pause
11.00-11.45Casearbejde om Forenet Kredit, V. Merete Eldrup
11.45 – 12.15Opsamling på casearbejde
12.15 – 13.00Frokost
13.00 – 13.45Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og repræsentantskab, V. Peter Hedegaard Madsen, Hanne Marthine Frederiksen og Magnus Skovrind Pedersen
14.00 – 14.45Værdiskabelse og metoder til at opgøre værdi i demokratiske virksomheder, V. Magnus Skovrind Pedersen
14.45 – 15.00Pause
15.00 – 15.45Casearbejde om Coop, V. Lasse Bolander
15.45 – 16.15Opsamling på casearbejde
16.15 – 16.30Pause
16.30 – 17.10Bestyrelsens sammensætning og valgmodeller til bestyrelse mv. V. Peter Hedegaard Madsen, Hanne Marthine Frederiksen og Magnus Skovrind Pedersen
17.10 – 17.30Den demokratiske bestyrelses ABC og opsamling på dagen, V. Peter Hedegaard Madsen, Hanne Marthine Frederiksen og Magnus Skovrind Pedersen
17.30Reception med tapas

 

Vært

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Sted

Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32, 1560 København V

Dato

25.09.2023
Expired!

Tidspunkt

09:00 - 18:00

Oplægsholdere

Del
Del
Del
Send