Nyt demokratisk iværksætterudspil

Nu skal der sættes blus på demokratisk iværksætteri. 

Det mener FH, DM, Landdistrikternes Fællesråd og Kooperationen og Tænketanken Demokratisk Erhverv, der er gået sammen om et udspil rettet mod de kommende iværksætteriforhandlinger. 

Udspillet dokumenterer udfordringerne for demokratiske iværksættere, forklarer potentialer og beskriver mulige løsninger.

Løsningerne knytter sig i høj grad til de anbefalinger, som Ekspertarbejdsgruppen om Demokratiske Virksomheder fremlagde i sin rapport fra 2022. Men der fremlægges også bud på yderlig konkretiseringer af anbefalingerne. Det gælder for eksempel puljer til demokratiske iværksættere og et måltal for andelen af nystartede, demokratiske selskaber

Udspillet er rettet mod de kommende iværksætteriforhandlinger og er sendt til Erhvervsministeriet, til folketingets partier og er beskrevet i medierne her.

Vigtige tal:
   1. Udspillet viser, at kun cirka en halv procent af nystartede virksomheder er demokratiske, mens nuværende demokratiske virksomheder i dag står for knap 10% af danske virksomheders omsætning
   2. Undersøgelse foretaget for Erhvervsstyrelsen viser, at 87 pct. af kommunale erhvervschefer i mindre grad eller slet ikke forsøger at vejlede virksomheder, de er i kontakt med, om muligheden for at etablere sig som demokratiske virksomheder. Under 1 pct. af nystartede virksomheder er blevet informeret om muligheden for at etablere sig som demokratisk virksomhed i den vejledning, de har modtaget fra den offentlige erhvervsrådgivning.
   3. Desuden peger indikationer fra en række større projekt- og inkubatorforløb på, at et yderligere fokus på etablering af demokratiske virksomheder kan udvide feltet og diversiteten blandt iværksætter. Opsamling viser nemlig, at 61 pct af ansøgerne og 65 pct af deltagerne i forløbene var kvinder. Blandt nuværende iværksættere er kun 27 pct. kvinder.

  Relaterede opslag: