Vil du være med til at bestemme i en ny og moderne tænketank? 

Oplev en arbejdsplads med fladt hierarki, hvor også studenter og praktikanter er med til at bestemme. 

Vær’ med til at skabe et erhvervsliv, hvor almindelige mennesker har demokratisk indflydelse og hvor socialt, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd. 

Kort sagt: Kom ombord som vores nye praktikant! 

Om Tænketanken Demokratisk Erhverv 

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at styrke erhvervsdemokrati i Danmark gennem vidensproduktion, demokratisk iværksætteri, facilitering af netværk, samt debat- og opinionsarbejde. 

Erhvervsdemokratiske virksomheder tæller virksomheder, der er ejet og styret af medlemmerne efter modellen ét medlem én stemme. Andelsselskaber og kooperativer er demokratiske selskaber, men faktisk dækker termen bredt set over selskaber ejet af medarbejdere, forbrugere, producenter eller andre mennesker eller organisationer, med tæt tilknytning til virksomhedens aktiviteter. Den erhvervsdemokratiske virksomhedsform har historisk haft stor betydning for Danmarks udvikling, og med de rigtige politiske rammer og prioritering kan demokratiske selskaber spille en afgørende rolle i forhold til at løse kriser og sikre social, lokal og bæredygtig udvikling. Det er disse rammer og denne prioritering, vi i Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at sikre. 

Om stillingen 

Vi søger en praktikant til sekretariatet for Tænketanken Demokratisk Erhverv til forårssemesteret. 

Som praktikant i Tænketanken Demokratisk Erhverv bliver du en del at et sekretariat med 11 kolleger, der holder til i indre København. Du kommer til at følge Demokratisk Erhverv i en spændende fase, hvor vi skal igangsætte store ungeprojekter, intensivere vores medietilstedeværelse og styrke det politiske samarbejde med Folketinget om at gøre Danmark til et erhvervsdemokratisk foregangsland igen. 

Som praktikant i Tænketanken Demokratisk Erhverv vil dine opgaver bl.a. kunne bestå i: 

 • Afholdelse og planlægning af events og netværksmøder
 • Formidling og kommunikation
 • Politisk interessevaretagelse og opinionsarbejde
 • Research- og analyseopgaver
 • Udvikling, pitch og salg af konkrete projekter og rapporter
 • Organisationsudvikling

Da du er i et uddannelsesforløb, ønsker vi, at du stifter bekendtskab med hele paletten af opgaver i Tænketanken. Via samtaler og opfølgning får du indflydelse på dine arbejdsopgaver som efterhånden fokuseres i forhold til dine kompetencer og motivation. 

Din profil 

 • Du må gerne studere på en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse, men hvis du læser Dansk eller pædagogik og har et hjerte, der banker for demokrati, så søg meget gerne.
 • Du har en passion for at styrke erhvervsdemokratiet i Danmark og interesserer dig for erhverv og demokrati
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har solide akademiske og metodiske kompetencer indenfor dit felt
 • Du har erfaring med og lyst til at samarbejde med andre på konkrete projekter
 • Stærke evner indenfor kommunikation er en fordel, men ikke et krav.

Hvad får du ud af praktik i Tænketanken Demokratisk Erhverv

 • Indsigt i tænketankens samarbejde med universitetsverdenen og udarbejdelse af rapporter på et solidt videnskabelig/akademisk grundlag
 • Erfaring med at give liv til akademiske argumenter og rapporter overfor politikere, medier og andre interessenter
 • Erfaring med at arbejde i en moderne organisation med fladt hierarki og usædvanlig høj grad af medarbejderstyring og inddragelse.
 • Og selvfølgelig en dyb indsigt i den erhvervsdemokratiske sektor i Danmark.
 • 3000 kr. i erkendtlighed om måneden, hvilket er det højst mulige beløb, der må
  udbetales jf. dansk lovgivning

Vil du vide mere?
Så kan du læse mere om Demokratisk Erhverv på https://demokratiskerhverv.dk/
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Lillian Ebsen på mail.: lillian@demokratiskerhverv.dk eller telefon 26 20 73 71

Ansøgningsfrist
Ansøgning, CV og evt. anbefalinger skal sendes til stilling@demokratiskerhverv.dk senest mandag d. 12. december 2022. Vi afholder samtaler i slutningen af uge 50.

Relaterede opslag: